onsdag 3 september 2014

Det ursprungliga överflödssamhället - Marshall Sahlins


"The Original Affluent Society" är en inflytelserik essä från 1966 av antropologen Marshall Sahlins, som styrde antropologin bort från tankar om människans ursprungliga levnadssätt - jakt och samlande - som slitsamt, fattigt och olyckligt, till att det snarare varit motsatsen. Tills kom vi på att vi kunde bygga civilisationer istället för att bara må bra.
Nedan en svensk översättning, originalet finns här.   

Jägar-samlare

Jägar-samlare konsumerar mindre energi per capita årligen än någon annan grupp människor. Men om tar sig för att undersöka saken, så var det ursprungliga överflödssamhället inget annat än just jägarens - i vilket hela folkets materiella önskningar enkelt tillfredsställdes. Genom att acceptera att jägare är välbärgade är därför att inse att det nuvarande mänskliga tillståndet där människan slavar för att överbrygga klyftan mellan sina obegränsade begär och sina otillräckliga medel är en moderna tiders tragedi. 

Det finns två möjliga vägar till välstånd. Begär kan "enkelt tillfredsställas" antingen genom att producera mycket eller att önska litet. Det välbekanta sättet, det Galbraitheanska - baserat på konceptet med marknadsekonomier - hävdar att människans begär är enorma, för att inte säga gränslösa, samtidigt som hennes medel är begränsade, även om de kan förbättras. Alltså kan klyftan mellan medel och begär minskas genom industriell produktivitet, åtminstone till den punkt då "livsnödvändiga varor" blir rikliga. Men det finns också en Zenväg till välstånd, som menar att människans materiella begär är begränsade och fåtaliga, och tekniska medel oföränderliga men på det hela tillräckliga. Genom att uppta Zenstrategin, kan ett folk åtnjuta ett enastående materiellt överflöd - med en låg levnadsstandard. Detta, tror jag, beskriver jägarna. Och det hjälper till att förklara några av deras mer märkliga ekonomiska beteenden: deras "slösaktighet" till exempel - tendensen att i ett svep konsumera allt de har. Fria från marknadens besatthet av underskott, kan jägarens ekonomiska benägenheter vara mer genomgående baserade på överflöd än våra egna.

Destutt de Tracy, den "fiskblodade borgardoktrinären" han kanske var, tvingade åtminstone Marx att erkänna att "i fattiga nationer är folket belåtna", medan i rika nationer, "är de i allmänhet fattiga".

Missuppfattningens källor

"Knapp hushållsekonomi", "begränsad fritid med undantag för exceptionella omständigheter", "ständig jakt på mat", "magra och relativt opålitliga" naturresurser, "frånvaro av ekonomiskt överskott", "maximal energi från ett maximalt antal människor", så lyder den genomsnittliga antropologiska uppfattningen av jakt och samlande. Den traditionella dystra synen på jägarens situation går tillbaka till tiden då Adam Smith skrev, och förmodligen till tiden innan någon överhuvudtaget skrev. Förmodligen var det en av de första distinkt neolitiska fördomarna, ett ideologiskt omdöme av jägarens förmåga att utnyttja jordens resurser och som väl passade den historiska uppgiften att beröva honom dessa. Vi måste ha ärvt det med Jakobs säd, "du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder", till nackdel för Esau som var den äldre sonen och listiga jägaren, men i en känd scen berövades sin förstfödslorätt. 

Nuvarande låga tankar om jägar-samlarekonomin behöver inte tillskrivas neolitisk etnocentrism. Borgarklassens etnocentrism duger också. Den existerande företagsekonomin förespråkar samma dystra slutsatser om jägarlivet. Är det så paradoxalt att påstå att jägare har välbärgade ekonomier, trots sin absoluta fattigdom? Moderna kapitalistsamhällen, hur rikligt utrustade de må vara, ägnar sig åt propositionen om underskott. De ekonomiska medlens otillräcklighet är den första principen för världens rikaste befolkningar.

Det marknadsindustriella systemet inrättar underskott, på ett sätt helt utan motsvarighet. Där produktion och distribution fastställs genom prisförhållanden, och alla livsuppehällen är beroende av att erhålla och spendera, blir de materiella medlens otillräcklighet den tydliga, beräkningsbara startpunkten för ekonomisk aktivitet. 

Entrepenören konfronteras med alternativa investeringar av ett begränsat kapital, arbetaren (förhoppningsvis) med alternativa valmöjligheter till lönsam anställning, och konsumenten... Konsumtion är en dubbel tragedi: vad som börjar i otillräcklighet slutar i utslagning. Genom att sammanföra en internationell arbetsdelning, gör marknaden tillgänglig en bländande samling produkter: alla dessa Bra Saker i ens omgivning- men aldrig alla inom räckhåll. Värre ändå, i detta spel om konsumentens fria val, är varje förvärv samtidigt en förlust eftersom varje köp är ett föregående för någonting annat, i allmänhet endast marginellt mindre önskvärt, och i vissa fall mer önskvärt, som kunde ha erhållits istället. Meningen om "ett liv i hårt arbete" lades unikt på oss. Underskott är domen som förordnas av vår ekonomi. Och det är från just denna bekymrade utsiktspunkt som vi ser tillbaka på jägare. Men om den moderna människan, med alla sina teknologiska fördelar, fortfarande saknar möjligheter, vilken chans har då den nakna vilden med sin ynkliga pil och båge? Genom att ha utrustat jägaren med borgardrifter och paleolitiska redskap, dömer vi hans situation som hopplös på förhand.

Men underskott är inte en inneboende egendom för tekniska medel. Det är ett förhållande mellan medel och ändamål. Vi bör vidhålla den empiriska möjligheten att jägare har som uppgift att uppnå hälsa, ett ändligt mål, och att pil och båge är tillräckligt för detta ändamål.

Den antropologiska läggningen att överdriva den ekonomiska ineffektiviteten hos jägarna förekommer i synnerhet genom ett orättvist jämförande med neolitiska ekonomier. Jägare, som Lowie blankt uttryckte det, "måste arbeta hårdare för att överleva än odlare och uppfödare". På denna punkt har evolutionär antropologi i synnerhet funnit det passande, till och med teoretiskt nödvändigt, att använda sig av den vanliga ogillande tonen. Etnologer och arkeologer hade blivit neolitiska revolutionärer, och sin entusiasm för Revolutionen skydde de inga medel i att fördöma den Gamla (Stenålders) Regimen. Det var inte den första gången som filosofer skulle degradera mänsklighetens tidiga stadium till naturen snarare än kulturen. (En man som spenderar hela sitt liv åt att följa efter djur och döda dem för föda, eller att förflytta sig från en bärbuske till en annan, lever egentligen själv precis som ett djur". Jägarna således nedgraderade, och antropologin blev friare att prisa det Neolitiska Stora Steget Framåt: ett i huvudsak teknologiskt framsteg som förde med sig en "allmän tillgänglighet till fritid genom frigörandet från rent födoskaffande uppgifter". I en inflytelserik essä om "Energi och kulturens evolution", förklarade Leslie White att den neolitiska perioden genererade ett "ett stort framsteg i kulturell utveckling... som en konsekvens av den stora ökningen i mängden energi som utnyttjas och kontrolleras årligen genom jordbruk och djurhållningsmetoder." White förhöjde vidare den evolutionära konstrasten genom att specificera mänskliga ansträngningar som den huvudsakliga energikällan för den paleolitiska kulturen, i motsats till de domesticerade växt- och djurresurserna i den neolitiska kulturen. Denna fastställning av energikällorna möjliggjorde en låg och precis bedömning av jägarnas termodynamiska potential som utvecklats av den mänskliga kroppen: "genomsnittliga kraftresurser" på en tjugondels hästkrafter per person - även då, genom att eliminera den mänskliga ansträngningen från det neolitiska kulturföretaget, verkade det som om människor hade frigjorts av någon sorts arbetsbefriande apparat (domesticerade växter och djur.) Men Whites problematik är uppenbart missuppfattad. Den huvudsakliga mekaniska energin tillgänglig för både paleolitisk och neolitisk kultur är den som tillhandahålls av människor, omvandlad i båda fallen från växt- och djurkällor, så att, med försumbara undantag (det enstaka direkta användandet av icke-mänsklig kraft), mängden energi som utnyttjas per person och år är samma i paleolitiska och neolitiska ekonomier - och ganska konstant genom människans historia fram till den industriella revolutionen.   

Oerhört varierad kost

Hur olönsam Australiens eller Kalaharis öken än kan vara för jordbruk, eller för vardaglig europeisk erfarenhet, så är det en källa till under för den oinsatte observatören "hur någon kan överleva på en sådan här plats". Slutsatsen att de infödda precis håller sig över existensminimum är benägen att förstärkas av deras oerhört varierade kost. Vanligtvis inkluderande objekt som döms som motbjudande av europeer, förstärker det lokala köket antagandet att folket svälter ihjäl. Det är ett misstag, skrev Sir George Grey, att förmoda att infödda australiensare "har små medel för livsuppehälle, eller ibland är hårt pressade på behov av mat". Många och "nästan löjliga" är misstagen som resande har begått i detta avseende: "De beklagar i sina dagböcker att de stackars aboriginerna ska gå så långt ner i svält att de miserabelt tvingas leva på vissa typer av föda, som de har hittat nära sina hyddor; medan, i många fall, artiklarna som sedan nämns är de som de infödda högst uppskattar, och varken är fattiga i vare sig smak eller näring. För att tydliggöra "ignoransen som har segrat med hänsyn till detta folks vanor och bruk i sitt vilda tillstånd", bistår Grey ett anmäkningsvärt exempel, ett citat från sin upptäckarkollega, Kapten Stuart, som, då han träffade på en grupp aboriginer som var mitt uppe i att samla ihop stora mängder mimosagummi, drog slutsatsen att "de stackars varelserna hade nedgraderats till den sista extremiteten, och, oförmögna att hitta något annat födoämne, tvingats samla detta slem." Men, som Sir George noterar, är gummit i fråga ett favoritfödoämne i området, och när det är i säsong tillåter det stora mängder människor att samlas och slå läger tillsammans, något som de annars inte har möjlighet att göra. Han fastslår:

"I allmänhet lever infödingarna väl; i några områden kan det under vissa delar av året råda brist på mat, men om så är fallet, blir dessa trakter, under dessa perioder, övergivna. Det är, hur som helst, totalt omöjligt för en resande eller till och med för en främmande inföding att avgöra om ett område erbjuder ett överflöd av mat, eller motsatsen... Men i sitt egna område befinner sig en inföding i en helt annan situation; han vet exakt vad området producerar, rätt tidpunkter då vissa artiklar är i säsong, och det lättaste sättet att hitta dem. Enligt dessa omständigheter styr han sina besök till olika delar av sitt jaktområde; och jag kan bara säga att jag alltid har hittat stort överflöd i deras hyddor."
Genom att göra denna lyckliga bedömning, vidtog Sir George speciell försiktighet i att utelämna de ihopklumpade proletariataboriginerna som levde i och runt europeiska städer - det instruktiva undantaget. Det framkallar en annan källa till etnografiska missuppfattningar: att antropologi rörande jägare i stort är en otidsenlig studie av vildar, en undersökning av en samhällskropp, som Grey en gång sade, ledd av medlemmar av en annan.


"Ett sorts materiellt överflöd"

Med tanke på fattigdomen i vilken jägare och samlare lever i teorin, kommer det som en överraskning att bushmän som lever i Kalahari åtnjuter "ett sorts materiellt överflöd", åtminstone inom området gällande användbara vardagssaker, utöver mat och vatten: 

 "Då !kungfolket kommer i mer kontakt med europeer, och det sker redan - känner de starkt bristen på våra saker och börjar behöva och vilja ha mer. Det får dom att känna sig underlägsna att vara utan kläder då de står i närheten av främlingar som är klädda. Men i deras egna liv och med deras egna föremål så var de jämförelsevis fria från materiell press. Förutom mat och vatten (viktiga undantag!) av vilka nyae nyae kung har tillräckligt - men ändå knappt, med tanke på att alla är smala men inte utmärglade - så hade alla vad de behövde eller kunde tillverka vad de behövde, för var man kan tillverka och tillverkar också de saker som män tillverkar och var kvinna de saker som kvinnor tillverkar... De levde i ett sorts materiellt överflöd eftersom de anpassade sina levnadsredskap efter material som låg i stora mängder runt omkring dem och som var fritt för vem som helst att ta (trä, vass, ben till vapen och redskap, fibrer för rep, gräs för vindskydd), eller efter saker som åtminstone var tillräckliga för befolkningens behov... !kungfolket kunde alltid ha nytta av fler strutsäggskal som smycken eller att byteshandla med, men, det finns tillräckligt att hitta för att varje kvinna ska kunna ha ett dussin eller fler skal som vattenbehållare - och ett ansenligt antal smycken. I deras nomadiska jägar-samlarliv, då de reser från en matkälla till en annan genom säsongerna, alltid fram och tillbaka mellan mat och vatten, så bär de sina små barn och sina ägodelar. Med tillräckligt med material till hands för att ersätta föremål då det behövs, har !kungfolket inte utvecklat sätt för permanent lagring och har inte behövt eller velat belasta sig själva med med överskott eller dubletter. De vill inte ens bära ett av varje föremål. De lånar vad de inte äger. Med denna lätthet, har de inte hamstrat, och samlandet av ting har inte blivit förknippat med status.."

Utanför uppehällesområdet, är folkets behov i allmänhet lätt tillfredsställda. Sådant "materiellt överflöd" beror delvis på teknologins enkelhet och egendomens demokrati. Produkterna är hemgjorda: av sten, ben, trä, hudar som "finns i överflöd omkring dem". I regel är varken utvinningen av råmaterialet eller arbetet med det speciellt ansträngande. Tillgången till naturresurser är vanligtvis direkt - "fri för var och en att ta" - då även ägandet av redskapen är allmänt och de nödvändiga kunskaperna vanliga. Arbetsdelningen är likaså simpel, övervägande uppdelad efter kön. Lägg till det de generösa vanorna att dela med sig, som jägare med rätthet är kända för, så kan hela folket vanligtvis delta i den pågående välfärden, såsom den är.

För de flesta jägare, behöver en sådan rikedom utan överflöd utanför livsmedelsområdet inte debatteras. En intressantare fråga är varför de är nöjda med så få ägodelar eftersom det hos dem är en policy, en principfråga, och inte en olycklighet.

Men är jägarna så kravlösa på materiella ting eftersom de själva är förslavade av en jakt på mat som "kräver maximal energi av ett maximalt antal människor", så att ingen tid eller ansträningning återstår till andra bekvämligheter? Vissa etnografer vittnar om motsatsen att jakten på mat är så framgångsrik att människorna inte verkar veta vad de ska hitta på hälften av tiden. Å andra sidan, är förflyttning ett tillstånd sprunget ur denna framgång, i vissa fall mer förflyttning än i andra, men alltid tillräckligt för att hastigt undervärdera egendomens behag. Om jägaren sägs det med rätta att att hans rikedom är en börda. I denna livsstil, kan materiella ting bli "plågsamt betungande", som Gusinde noterar, och mer så ju längre tid de bärs omkring på. Vissa matsamlare har kanoter och ett fåtal har hundslädar, men de flesta bär på alla sina egendomar själva, och äger således endast vad de själva kan bära. Eller möjligen endast vad kvinnorna kan bära: männen är ofta fria att kunna ta vara på den plötsliga jaktmöjligheten eller den plötsliga nödvändigheten till försvar. Som Owen Lattimore skrev i ett inte alltför annorlunda sammanhang, "den äkta nomaden är den fattiga nomaden". Förflyttning och egendom står i motsats till varandra. Att rikedom snabbt blir mer av en belastning än något av godo är uppenbart även för en utomstående. Laurens van der Post hamnade mitt mellan motsatserna då han förberedde sitt farväl till sina bushfolkvänner:

"Denna fråga om presenter gav oss många bekymrade ögonblick. Vi blev förödmjukade av insikten av hur lite det var vi kunde ge bushmännen. Nästan allting verkade troligt att göra livet svårare för dem genom att utöka packningen och vikten på deras dagliga runda. De hade själva knappt några ägodelar: ett höftskynke, en skinnfilt och en läderväska. Det fanns ingenting de inte kunde samla ihop på en minut, packa ner i sina filtar och bära på sina axlar under en resa på tusentals kilometer. De hade inget sinne för egendom."
Här finns en annan ekonomisk "besynnerlighet" - åtminstone en del jägare, uppvisar en anmärkningsvärd tendens att vara slarviga med sina egendomar. De besitter den typen av nonchalans som skulle vara passande för ett folk som har bemästrat problemen med produktion.
"De vet inte hur man tar hand om sina saker. Ingen skulle drömma om att placera dem i ordning, vika ihop dem, torka eller tvätta dem, hänga upp dem, eller lägga dem i en fin hög. Om de letar efter någon speciell sak, rotar de vårdslöst igenom röran av saker i de små korgarna. Större saker som är lagda på hög inne i hyddan släpas omkring hit och dit utan tanke på skadan som kan åsamkas dem.
Den europeiske observatören får intrycket att dessa (yahgan) indianer inte lägger något värde överhuvudtaget i sina redskap och de helt och hållet har glömt jobbet som krävdes för att tillverka dem. Faktiskt, ingen håller fast vid sina få varor och ägodelar som, såsom det är, ofta och lätt försvinner, men precis lika enkelt ersätts... Indianen nyttjar inte ens omsorg när han enkelt skulle kunna göra det. En europé skulle troligen skaka på huvudet åt den gränslösa likgiltighet i detta folk som släpar helt nya objekt, värdefulla kläder, färsk proviant och dyrbara ting genom tjock lera, eller lämnar dem åt sin snabba förstörelse av barn och hundar... Dyra saker som ges till dem uppskattas högt i några timmar, av nyfikenhet; efter det lämnar de tanklöst allting att falla sönder i leran och vätan. Ju mindre de äger, desto mer bekvämt kan de resa, och det som förstörs ersätts emellanåt. De är alltså totalt likgiltiga inför materiella egendomar."
Jägaren, frestas man hävda, är den "oekonomiska människan". Åtminstone när det gäller icke livsviktiga saker, är jägaren motsatsen till den vanliga karikatyren förevigad i varje Ekonomins Grundläggande Principer, sida ett. Hans behov är knappa och hans medel (förhållandevis) överflödiga. Följaktligen är han "relativt fri från materiell press", "har inget sinne för ägandeskap", visar "ett underutvecklat sinne för egendom", är "totalt likgiltig inför materiell press", uppvisar ett "brist på intresse" att utveckla sin teknologiska utrustning.

I denna relation mellan jägare och världsliga ting finns en elegant och viktig poäng. Från ekonomins interna perspektiv, verkar det felaktigt att påstå att behov är "inskränkta", önskningar "återhållna", eller till och med att begreppet rikedom är "begränsat". Sådana uttryck tyder i förhand på en Ekonomisk Människa och en kamp för jägaren mot sin egen illasinnade natur, vilken slutligen sedan besegras av ett kulturellt fattigdomslöfte. Orden tyder på ett avståndstagande från ett habegär som aldrig utvecklats, ett undertryckande av önskningar som aldrig uppstått. Den Ekonomiska Människan är en borgarkonstruktion - som Marcel Mauss sade, "inte bakom oss, men innan, som den moraliske människan." Det är inte det att jägar-samlare har tyglat sina materialistiska "impulser"; de har helt enkelt aldrig gjort något inrättande av dem. "Dessutom, om det är en stor välsignelse att vara fri från en stor ondska, är våra (montagnais) vildingar lyckliga; för de två tyranner som ger helvete och tortyr till många av våra europeer, härskar inte i deras skogar, jag syftar på ambition och girighet... eftersom de är nöjda med ett knappt leverne, är det ingen av dem som ger sig själv till Djävulen för att få rikedom."

Livsmedel      

När Herskowits skrev sin Economic Anthropology (1958), var det vanlig antropologisk praxis att använda bushmännen eller de infödda australiensarna som "en klassisk bild; av ett folk vars ekonomiska resurser är bland de klenaste", i så allvarligt tillstånd att "endast den mest intensiva tillämpning gör det möjligt att överleva". Idag kan den "klassiska" uppfattningen med rätta omvändas - baserat på bevis till stor del från dessa två grupper. Ett starkt argument kan göras för att jägare och samlare jobbar mindre än vi gör; och, snarare än ett ständigt slit, är matsökandet periodiskt, fritiden riklig, och det förekommer mer sömn under dagtid per person och år än i någon annan typ av samhälle.

Den mest uppenbara, direkta slutsatsen är att människorna inte jobbar hårt. Genomsnittstiden per person och dag som läggs på skaffandet och förberedandet av mat var fyra eller fem timmar. Dessutom jobbar de inte kontinuerligt. Livsmedelssökandet var högst periodiskt. Det upphörde för tillfället när de hade hittat tillräckligt för stunden, vilket gav dem rikligt med tid till övers. Uppenbarligen är det inom livsmedel såsom i andra produktionssektorer, att vi har att göra med en ekonomi med specifika, begränsade mål. Genom jakt och samlande tenderar dessa mål att bli oregelbundet uppfyllda, så arbetsmönstret blir motsvarande ojämn. 

När det gäller bushmännen, ekonomiskt likställda till australiensiska jägare av Herskowits, så visar två utmärkta rapporter av Richard Lee att deras tillstånd faktiskt är likadana. Lees forskning förtjänar speciell uppmärksamhet inte bara för att den gäller bushmännen, utan specifikt den grupp av !kung bushmän som kallas dobe, angränsande till nyae om vars uppehälle - i ett sammanhang med i övrigt "materiellt överflöd" - Marshall uttryckte viktiga undantag. Dobefolket bebor ett område i Botswana där !kungbushmän har levt i minst hundra år, men har endast nyligen börjat drabbas av förflyttningstvång.

Överflöd

Trots en låg årlig nederbörd, fann Lee i dobeområdet ett "överraskande överflöd av växtlighet". Matresurser var både "varierade och överflödiga," i synnerhet den energirika mongongonöten - "så vanligt förekommande att miljontals nötter ruttnade på marken varje år eftersom de inte plockades". Siffrorna gällande bushmännen tyder på att en människas arbete inom jakt och samlande försörjer fyra eller fem människor. Om man tar den för vad den är, är bushmännens matsamlande mer effektiv än franskt jordbruk var under perioden fram till andra världskriget, då mer än 20 procent av befolkningen var sysselsatta med att försörja resten. Jämförelsen är missvisande, får medges, men inte lika missvisande som häpnadsväckande. Av den totala befolkningen bushmän som kontaktades av Lee, var 61,3% (152 av 248) effektiva matproducenter; resten var antingen för unga eller för gamla för att bidra betydelsefullt. I det speciella lägret under granskning, var 65% "effektiva". Alltså var förhållandet matproducenter till den allmänna befolkningen faktiskt 3:5 eller 2:3. Men, dessa 65% av folket "arbetade 36% av tiden, och 35% av folket arbetade inte alls!"

För varje vuxen arbetare, blir detta ungefär två och en halv dags arbete per vecka. (Med andra ord, varje produktiv individ försörjde sig själv och sina familjemedlemmar och hade ändå mellan 3 och 5 dagar över för andra aktiviteter.) En "arbetsdag" var ungefär sex timmar; alltså är dobefolkets arbetsvecka uppskattningsvis 15 timmar, eller i snitt 2 timmar och 9 minuter per dag. När allt kommer omkring, är bushmännens arbetsförhållanden förmodligen väldigt lika de infödda australiensarnas.

Precis som australiensarna, spenderar bushmännen tiden som de inte lägger på livsuppehälle istället på nöjesaktiviteter. Man kan åter se denna karaktäristiska paleolitiska rytm med en dag eller två i arbete, en dag eller två ledigt - de senare spenderade planlöst i lägret. Även om matsamlande är den huvudsakliga produktionsaktiviteten, skriver Lee, "spenderas majoriteten av människornas tid (fyra till fem dagar i veckan) på andra sysslor, såsom att vila i lägret eller besöka andra läger":
"En kvinna samlar på en dag tillräckligt med mat för att försörja sin familj under tre dagar, och spenderar resten av tiden på att vila i lägret, brodera, besöka andra läger, eller underhålla besökare från andra läger. För var dag i hemmet, tar köksrutiner, såsom matlagning, nötknäckande, samlande av ved, och att hämta vatten, mellan en och tre timmar av hennes tid. Den rytm av stadigt arbete och stadig fritid hålls under året. Jägarna tenderar att arbeta mer frekvent än kvinnorna, men med ojämt schema. Det är "inte ovanligt" att en man jagar ivrigt i en vecka och sedan inte gör något alls i två eller tre veckor. Eftersom jakt är ett oförutsägbart företag och utsatt för magisk kontroll, blir jägare ibland otursförföljda och slutar jaga under en månad eller mer. Under dessa perioder är besökande, underhållande, och speciellt dans männens huvudsakliga syssla."
Det genomsnittliga dagliga bruket för dobebushmännen är 2 140 kalorier. Men, räknat med kroppsvikt, vanliga aktiviteter, och ålder-könssammansättningen för befolkningen, uppskattar Lee att människorna endast behöver 1 975 kalorier per capita. En del av överskottsmaten hamnade förmodligen hos hundarna, som åt det som människorna lämnade kvar. "Slutsatsen kan göras att bushmännen inte genomlider en undermålig existens på gränsen till svält som vanligtvis har förmodats."

Under tiden i Afrika har hadzafolket under lång tid åtnjutit en jämförbar ledighet, med en börda av hushållsverksamheter som inte är mer tidskrävande än bushmännens eller australiens aboriginers. Levandes i ett område präglat av "utmärkande överflöd" på djur och vanliga tillgångar på grönsaker (området runt Eyasisjön), verkar hadzamännen mycket mer intresserade av spellycka än jaktlycka. Speciellt under den långa torrsäsongen, spenderar de större delen av sina dagar på spel, kanske bara för att förlora de metallspetsade pilar de behöver för jakt på storvilt vid andra tillfällen. Hur som helst, är många män "rätt oförberedda eller oförmögna att jaga storvilt även när de innehar de nödvändiga pilarna". Endast en liten minoritet, skriver Woodburn, är aktiva storviltsjägare, och om kvinnorna generellt är mer flitiga med sitt grönsakssamlande, är det ändå under ett makligt tempo och utan utdraget slit. Trots denna nonchalans, och endast ett begränsat ekonomiskt samarbete erhåller hadza "tillräckligt med mat utan överdriven ansträngning." Woodburn framhäver denna "väldigt lösa uppskattning" på arbetskraven: "Under hela året spenderas förmodligen i genomsnitt mindre än två timmar om dagen på att skaffa mat."

Det är intressant att hadza, ledda av livet och inte antropologi, förkastar den neolitiska revolutionen för att kunna behålla sin ledighet. Trots att de är omgivna av jordbrukare, har de ända tills nyligen vägrat att själva börja med jordbruk, "huvudsakligen på grund av att det skulle betyda allt för mycket hårt arbete". I denna mening är de som bushmännen, som svarar på den neolitiska frågan med en annan fråga: "Varför ska vi plantera, när det finns så många mongongonötter i världen?" Woodburn fick också intrycket, dock ännu obekräftat, att hadza spenderar mindre energi, och förmodligen mindre tid, på att skaffa livsmedel än de närbebodda jordbrukarna i Östafrika. För att byta världsdel men inte ämne, så kan den sydamerikanske jägarens ekonomiska åtaganden också verka som en obotlig "naturlig disposition" för den europeiske iaktagaren": 
"... yamanafolket är inte kapabla till kontinuerligt, dagligt hårt arbete, till förargelse för de europeiska jordbrukare och arbetsgivare som de ofta arbetar åt. Deras arbete är mer sporadiskt, och i dessa enstaka tillfällen kan de framkalla mycket energi under en viss tid. Efter det, dock, visar de önskan efter oberäkneligt långa vilostunder under vilka de ligger och inte gör någonting, utan att uppvisa utmattning... Det är uppenbart att upprepade oberäkneligheter som dessa åsamkar den europeiske arbetsgivaren förtvivlan, men indianen kan inte hjälpa det. Det är hans naturliga disposition."
Jägarens inställning till jordbruk introducerar oss, till sist, till några särskildheter i sättet de relaterar till matsökandet. Återigen kommer vi in på det interna området gällande ekonomin, ett område som ibland är subjektivt och svårt att förstå; där, dessutom, jägare medvetet verkar benägna att överbeskatta vår uppfattning av vanor så udda att de kan ge upphov till den extrema tolkningen att dessa människor antingen är dårar eller att de verkligen inte har något att oroa sig för. Det förra vore ett sant logiskt avdrag på jägarens nonchalans, under premissen att hans ekonomiska tillstånd verkligen är krävande. Å andra sidan, om ett leverne vanligtvis är enkelt ordnat, om man vanligtvis kan förvänta sig att lyckas, då kan människornas skenbara oklokhet inte längre framstå som sådan. Talandes till unika resultat av marknadsekonomin, för dess institutionalisering av knapphet, sade Karl Polanyi att vårt "djuriska beroende av mat har blottats och den nakna skräcken för svält har släppts lös. Vår förnedrande förslavning till det materiella, som all mänsklig kultur är utformad för att dämpa, gjordes medvetet än mer rigorös". Men våra problem är inte deras.  

Snarare, ett oklanderligt välstånd färgar deras ekonomiska ordning, en tillit till naturens resursöverflöd snarare än förtvivlan för människans brist på medel. Min poäng är att i annat fall barbariska påhitt blir förståeliga genom människornas tillit, en tillit som är det rimliga mänskliga attributet i en allmänt framgångsrik ekonomi. 

En mer allvarlig fråga presenteras av den frekventa och förtvivlade iaktagelsen av en viss "brist på förutseende" bland jägare och samlare. För alltid orienterade i nuet, utan "minsta tanke på, eller bekymmer om, vad morgondagen kan bjuda på." jägaren verkar ovillig att hushålla med förråd, inkapabel till en planerad respons på undergången som säkerligen väntar honom. Han antar istället en studerad bekymmerslöshet, som kommer till uttryck i två kompletterande ekonomiska tendenser.

Den första, slösaktighet: benägenheten att äta upp all mat i lägret, även under svåra tider, "som om", sade Lillian om montagnaisfolket, "djuren de sedan skulle jaga var instängda i ett stall". Basedow skrev om infödda australiensare, att deras motto "kan tolkas som att eftersom det finns tillräckligt för idag, bry dig inte om morgondagen. Av den anledningen lutade aboriginen åt att göra en stor festmåltid av sitt lager, framför en mindre måltid nu och en annan senare. Le Jeune såg även sina montagnais dra denna extravagans till katastrofens rand.
"I svälten genom vilken vi har passerat, om min värd fångade två, tre, eller fyra bävrar, genast, vare sig de var natt eller dag, hade det en fest för alla grannskapets Vildingar. Och om dessa folk hade fångat något, hade det också en fest samtidigt; så att, när du kom från en fest, gick du till en annan, och ibland även en tredje eller fjärde. Jag berättade för dem att de inte sköter det bra, och att det vore bättre att spara dessa fester till framtiden, och genom att göra så skulle de inte vara så utsatta för hunger. De skrattade åt mig. "Imorgon" (sade de) "skall vi fånga." Ja, men oftast fångar de endast kyla och vind."
 En andra och kompletterande tendens är endast slösaktighetens negativa sida: oförmågan att skapa matöverskott, att utveckla matlager. För många jägar-samlare, verkar det som, kan inte matlagring bevisas tekniskt omöjlig, inte heller är det säkert att människorna är omedvetna om möjligheten. Man måste istället undersöka vad det är i situationen som hindrar försöket. Gusinde ställde denna fråga, och för yahganfolket fann svaret i samma berättigade optimism. Lagring vore "överflödigt", "eftersom genom hela året och med nästan gränslös generositet förses mannen som jagar och kvinnan som samlar med alla möjliga sorters djur. En storm eller olycka berövar en familj dessa saker under inte mer än ett par dagar. I allmänhet behöver ingen räkna med hungerns fara, och alla nästan överallt finner ett överflöd på vad de behöver. Så varför skulle någon oroa sig om mat för framtiden... Våra fuegianer vet att de inte behöver vara rädda för framtiden, därför samlar de inte på sig lager. År efter år kan de se fram emot nästa dag, fria från bekymmer..."

Gusindes förklaring är förmodligen korrekt så långt, men förmodligen okomplett. En mer komplex och subtil ekonomisk kalkyl verkar vara i effekt. Faktum är att man måste ta hänsyn till fördelarna med matlagring mot den minskade avkastningen som det innebär att samla inom ett begränsat område. En okontrollerbar tendens att minska den lokala belastningskapaciteten är av avgörande betydelse för jägarna: ett grundläggande villkor för deras produktion och huvudorsaken till deras förflyttelse. Den potentiella nackdelen med lagring är just att det försäkrar motsägelsen mellan rikedom och mobilitet. Det skulle förankra lägret till ett område som snart skulle vara utarmat på naturliga mattillgångar. På så sätt immobiliserade av sina ackumulerade lager, skulle människorna lida i jämförelse med lite jakt och samlande någon annanstans, där naturen har, så att säga, skapat ett ansenligt lager själv - av mat som möjligen är mer önskvärd i mångfald och mängd än vad människor kan skapa. Ett försök att lagra mat kanske endast minskar avkastningen i ett jägarband, för oduglingarna nöjer sig med att stanna i lägret och leva på medlena som samlats av de mer förståndiga. Matlagring kan alltså vara tekniskt möjligt, men ekonomiskt icke önskvärt, och socialt ouppnåeligt.

Vilka är jägar-samlarsättets verkliga handikapp? Inte "låg produktivitet från arbete", om existerande exempel betyder något. Men ekonomin är allvarligt plågad av konsekvenserna av minskad avkastning. Med början i livsuppehälle och vidare till varje sektor, verkar ett initialt framsteg endast öka sannolikheten att vidare ansträngningar kommer resultera i mindre vinster. Detta beskriver den typiska kurvan när det gäller matskaffande i ett visst område. Ett blygsamt antal människor minskar vanligtvis förr snarare än senare matresurserna inom en bekväm räckvidd. Därefter, kan de fortsätta endast genom en ökning i verkliga kostnader eller en minskning i verklig avkastning: en ökning i kostnader om människorna väljer att leta längre och längre bort, en minskning i avkastning om de nöjer sig med att leva på de mindre tillgångarna eller sämre maten inom enklare räckhåll. Lösningen, självklart, är att gå någon annanstans. Det innebär den första bestämda beredskapshandlingen med jägarsamlande: det krävs förflyttning för att hålla produktionen på en fördelaktig nivå.

Men denna förflyttning, mer eller mindre frekvent under olika omständigheter, mer eller mindre avlägsen, flyttar endast samma minskande avkastning från vilken den har sitt ursprung till andra produktionssektorer. Tillverkningen av verktyg, kläder, redskap eller smycken, hur lättillverkade de än må vara, blir sanslösa när dessa börjar bli mer av en börda än komfort. Användbarhet väger lätt i jämförelse med flyttbarhet. Byggandet av större hus blir likaså absurd om dessa snart måste överges. Därav jägarens asketiska uppfattningar av materiell välfärd: ett intresse endast i minimal utrustning, "ett värdesättande av mindre saker över större, ett ointresse att förvärva två eller fler av de flesta ting, och så vidare. Ekologiskt tryck antar en ovanlig form av påtaglighet när det måste axlas. Om bruttoprodukten trimmas ned i jämförelse med andra ekonomier, är det inte jägarens produktivitet som det är fel på, utan hans flyttbarhet.

Demografiska restriktioner

Nästan detsamma kan sägas om de demografiska restriktionerna i jakt och samlande. Samma policy av avlastning gäller människorna, beskrivbara i liknande termer och som kan tillskrivas liknande orsaker. Termerna är, kallblodigt: minskande avkastning till fördel för flyttbarhet, minsta nödvändiga utrustning, eliminering av dubletter, och så vidare - det vill säga, barnamord, mord på äldre, sexuell avhållning under amningsperioden, osv., tillämpningar som många matsamlande folk är kända för. Antagandet att sådana knep används på grund av oförmåga att försörja flera människor är förmodligen sann - om "försörja" förstås i meningen av att bära dem snarare än att livnära dem. Människorna som eliminerats, som jägare ibland ledsamt berättar, är precis de som inte effektivt kan förflytta sig själva, som skulle hindra familjens och lägrets förflyttning. Jägare kan bli tvingade att hantera människor och varor på motsvarande sätt, den grymma befolkningspolicyn ett uttryck för samma ekologi som det asketiska ekonomin. Jakt och samlande har alla sina svagheters styrka. Periodisk förflyttning och återhållsamhet i rikedom och anpassningar, den ekonomiska praktikens typ av nödvändigheter och kreativa anpassningar den typen av nödvändigheter som skapar förtjänster. Under precis ett sådant förhållande, blir välstånd möjligt. Rörlighet och måttlighet placerar jägarens ändamål inom räckhåll för deras teknologiska medel. Ett outvecklat produktionssätt blir således högst effektivt. Jägarens liv är inte så svårt som det ser ut utifrån. På vissa sätt reflekterar ekonomin förfärlig ekologi, men den är också en total inversion.

Tre- till femtimmars arbetsdag

Rapporter om jägarsamlare i den etnologiska nutiden - i synnerhet om de i perifera områden - tyder på ett medelvärde på tre till fem timmar per vuxen arbetare per dag inom matproduktionen. Jägare har korta arbetsdagar, speciellt i jämförelse med moderna industriarbetare, som säkerligen skulle nöja sig med en 21 till 35 timmarsvecka. En intressant jämförelse kan också göras av nya studier om arbetskostnader bland jordbrukare av neolitisk typ. Till exempel, den genomsnittliga vuxna hanunoon, man eller kvinna, spenderar 1 200 timmar per år på svedjebruk; det vill säga, ett medel på tre timmar och tjugo minuter per dag. Men denna siffra inkulderar inte matsamlande, djuruppfödning, matlagning och andra uppehällesinsatser som detta filippinska stamfolk utför. Jämförbara data börjar dyka upp i rapporter om andra primitiva jordbrukare från många delar av världen. Det finns inte heller mycket som stärker tesen att jägare och samlare kan åtnjuta liten fritid från rena överlevnadsuppgifter. På detta sätt förklaras vanligtvis de evolutionära paleolitiska otillräckligheterna, medan hyllningar om fritiden förbehålls det neolitiska samhället. Men de traditionella formlerna är möjligen mer sanna om de omvänds: mängden arbete (per capita) ökar i och med kulturevolutionen, och mängden fritid minskar. Jägarens uppehällesarbete är karaktäristiskt oregelbundna, arbete ena dagen och ledigt den andra, och moderna jägare tenderar åtminstone att nyttja sin lediga tid på sådana saker som att sova på dagstid. I de tropiska regionerna som befolkas av många av dessa existerande jägare, är växtsamlande i själva verket mer pålitligt än jakt. Därför arbetar kvinnorna, som sköter samlandet, mer regelbundet än männen, och tillhandahåller en större del av maten.

Genom att hävda att detta är en välbärgad ekonomi, förnekar jag inte att jägare upplever svåra perioder. Vissa finner det "nästan otänkbart" för en människa att dö av hunger, eller ens att misslyckas mätta sin hunger under mer än en dag eller två. Men andra, speciellt vissa väldigt perifera jägare utspridda i små grupper över en miljö av ytterligheter, är periodiskt utsatta för den typen av onåd som omöjliggör förflyttning eller tillgång på storvilt. De drabbas möjligen endast delvis av bristen som berör enskilda orörliga familjer snarare än samhället som helhet.

Ändå, med medgivande av denna sårbarhet, och genom att ta med de sämst situerade moderna jägarna i jämförelsen, vore det svårt att bevisa att fattigdom är distinkt karaktäristiskt för jägar-samlare. Matbrist är inte den indikativa egenskapen för denna typ av produktion i motsats till andra; den utmärker inte jägare och samlare som klass eller ett allmänt evolutionärt stadium. Lowie frågar:
"Men vad kan man säga om herdarna på platån vars försörjning då och då äventyras av pestsjukdomar och som- i likhet med vissa samer på artonhundratalet tvingades falla tillbaka på fiske? Vad kan man säga om de primitiva bönder som rensar och odlar utan kompensation till jorden, som utarmar en lott och rör sig vidare till nästa, och hotas av svält vid varje torrperiod? Har de mer kontroll över olyckan som orsakas av naturförhållanden än jägar-samlaren?"
Framför allt, vad kan man säga om världen idag? Mellan en tredjedel och hälften av alla männniskor sägs gå till sängs hungriga varje kväll. Under den Gamla Stenåldern måste andelen ha varit mycket mindre.

Detta är eran av aldrig tidigare skådad hunger. Nu, i en period av den största teknologiska förmågan, är svälten ett faktum. En annan formel omvänd: hungern ökar relativt och absolut med evolutionen av kultur. Denna paradox är hela min poäng. Jägare och samlare har genom förhållanden tvingats till en objektivt låg levnadsstandard. Men med tanke på deras mål, och deras tillräckliga produktionsmedel, kan vanligtvis hela folkets materiella begär enkelt tillfredsställas.

Världens mest primitiva folk har få ägodelar, men de är inte fattiga. Fattigdom är inte en liten mängd saker, inte heller endast en relation mellan ändamål och medel; framför allt är det en relation mellan människor. Fattigdom är en social status. Alltså är det ett civilisationens påfund. Det har vuxit med civilisationen, en stötande distinktion mellan olika klasser och än viktigare som ett förhållande som kan göra jordbrukande bönder än mer utsatta för naturkatastrofer än vilket vinterläger i Alaska som helst.

måndag 25 augusti 2014

Tio saker du bör veta om förnybar energi

En miljövänlig och hållbar ädelmetallgruva i Kalifornien.
Hade tänkt skriva ett eget inlägg om grön, hållbar, ren, förnybar energi men hittade denna artikel som är en rätt bra sammanfattning, så jag översatte den. Rekommenderar att se klippen och följa länkarna längst ned också.

Tio saker du bör veta om förnybar energi:

1. Solpaneler och vindturbiner är inte gjorda av ingenting. De är gjorda av metaller, plast, kemikalier. Dessa produkter har utvunnits ur marken, transporterats, behandlats, tillverkats. Varje steg lämnar ett spår av ödeläggelse bakom sig: miljöförstörelse, vattenförorening, giftigt avfall, slavarbete, utsläpp av växthusgaser, krig och företagsvinster. Förnybart kan aldrig ersätta de fossila bränslenas infrastruktur, eftersom de är totalt beroende av den för sin existens.

2. Majoriteten av elektriciteten som genereras av förnybart används till fabriker, gruvdrift och andra industrier som förstör planeten. Även om elgenereringen vore harmlös, så är konsumtionen definitivt inte det. Varje elektrisk apparat lämnar under produktionsprocessen bakom sig liknande spår av förstörelse. Levande miljöer - skogar, floder, hav - blir till döda handelsvaror.

3.  Målet med att konvertera från konventionell energiframställning till förnybart är att underhålla det system som dödar den levande världen, dödar oss alla, med en hastighet av 200 arter om dagen. Att ta bort koldioxidutsläpp ur ekvationen gör det inte hållbart. Detta system får inte upprätthållas, utan måste stoppas.

4. Människor, och alla levande varelser, får sin energi från växter och djur. Det finns ingen levande varelse som behöver elektricitet för sin överlevnad. Endast det industriella systemet behöver elektricitet för sin överlevnad, medan föda och livsmiljö för alla andra offras för att underhålla det. Åkermark och skog erövras, inte bara av själva infrastrukturen, utan av gruvorna, bearbetningen och avfallsdumpningen som det medför. Säkerställningen av energi för industrier kräver en underminering av energisäkerheten för levande varelser (det är vi det).

En grön arbetare i en kinesisk ädelmetallgruva.
5. Vindturbiner och solpaneler genererar lite, om ens någon, nettoenergi (utvunnen energi i förhållande till investerad energi). Mängden energi som används för gruvdriften, tillverkningen, forskningen och utvecklingen, transporten, installationen, underhållningen och skrotningen av dessa teknologier är nästan lika stor - eller i vissa fall större - än de någonsin producerar. Förnybart har ibland beskrivits på samma sätt som penningtvätt: smutsig energi in, ren energi ut. (Detta har dock inte med saken att göra, eftersom det inte spelar någon roll hur mycket energi de genererar, det rättfärdigar inte förstörelsen av den levande världen.)

6. Bidragen för förnybar energi tar skattebetalarens pengar och ger dem direkt till företag. Att investera i förnybart är väldigt lönsamt. General Electric, BP, Samsung och Mitsubishi tjänar alla på förnybart, och investerar dessa vinster i sina andra affärsverksamheter. När miljöaktivister litar på företagen om vad som är bra för miljön, har något gått riktigt snett.

7. Mer förnybart betyder inte mindre konventionell energiproduktion, eller mindre koldioxidutsläpp. Mängden energi som genereras av förnybart har ökat, men det har också mängden energi som genereras av fossila bränslen. Inget kol- eller gaskraftverk har tagits ur bruk som ett resultat av förnybart.

8. Endast 20% av energi som används globalt är elektrisk. Resten är olja och gas. Även om hela världens elektricitet kunde produceras utan koldioxidutsläpp (vilket det inte kan), skulle det bara minska de totala utsläppen med 20%. Och även det skulle ha liten effekt, eftersom mängden energi som används ökar exponentiellt.

9. Solpaneler och vindturbiner håller runt 20-30 år, sedan måste de ersättas. Produktionsprocessen, med utvinning, förorening och exploatering, är inte något som inträffar en enda gång, utan är kontinuerlig och expanderande.

10. Utsläppsminskningarna som förnybart ämnar uppnå skulle lätt kunna uppnås genom att förbättra effektiviteten i existerande kolkraftverk, till ett mycket lägre pris. Detta visar att hela industrin runt förnybar energi inte är något annat än en vinstdrivande verksamhet utan fördelar för någon annan än investerarna.


Vidare läsning
http://theenergycollective.com/gail-tverberg/330446/ten-reasons-intermittent-renewables-wind-and-solar-pv-are-problem
http://thebulletin.org/myth-renewable-energy
http://docs.wind-watch.org/ProblemWithWind.pdf
Zehner, Ozzie, Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism http://www.greenillusions.org/
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html#ixzz32e4D227e

torsdag 21 augusti 2014

Civilisation och andra faror del 7 - Skogsavverkning


Och så har vi skogsavverkningen. Milda vintrar orsakade av den globala uppvärmingen har ökat spridningen av skadedjur i tempererade skogar, som till exempel contortabastborren. Den har tillsammans med industriell skogsavverkning tagit död på stora mängder träd och gjort många kanadensiska skogar till utsläppare av koldioxid istället för bindare. De bidrar nu med att snabba på uppvärmingen och förvärra spridningen av skadedjur som till exempel just contortabastborren.

Hälften av världens mogna tropiska skog har skövlats, och vissa områden har drabbats extra hårt. Filippinerna har förlorat 90% av sin skog, Haiti 99%, och mellan 1990 och 2005 förlorade Nigeria 80% av sin urskog. Utan stora globala åtgärder kommer endast 10% av den tropiska skogen att vara intakt vid 2030, med ytterligare 10% i allvarligt skadat tillstånd. Om vi inte förebygger det kommer hundratusentals arter att utrotas; global uppvärmning, torka, jorderosion och jordskred kommer att allvarligt förvärras.
  
Tropiska skogar utplånas i en takt på 160 000 kvadratkilometer per år, och begäret efter biobränslen driver den siffran uppåt. För att sätta detta i perspektiv, föreställ dig att man breder ut denna förstörelse över en yta som sträcker sig från horisont till horisont i bredd och 16 000 kilometer i längd. För att promenera igenom denna yta skulle du behöva börja i Kapstaden i Sydafrika, gå hela vägen upp till Kairo, över Mellanöstern till spetsen av Kaspiska havet, och sedan fortsätta över hela Asien och till slut stanna i vid Berings hav nära Kamtjatka. Eller så kan du börja i Argentinas sydspets och gå upp till Alaska. Att gå den längan från början till slut skulle ta dig arton månader, och under tiden skulle du inte se något annat än stubbar, aska, damm och bråte. Och efter som det skulle ta dig arton månader att se tolv månaders förstörelse, skulle du aldrig hinna se allt. 

År 2005 slog alla rekord för skogsskövling. Skörden av trä för bränsle och timmer är endast en orsak. I Amazonas är huvudorsaken rensning av land för boskapsbete. Andra orsaker inkluderar statliga bidrag för bosättningar, vägbyggen, infrastrukutrutveckling, och kommersiellt jordbruk, speciellt av sojabönor för export. Enligt en rapport: "Sojabönsfarmer orsakar en del skogskövling direkt. Men de har en mycket större skogsavverkande effekt genom att konsumera skövlad markyta, savann, och övergångsskogar, och tvingar på så sätt ranchägare och svedjebrukare ännu djupare in i skogsområdet. Sojabönsodlingar står också för den politiska och ekonomiska nyckeln för att sporra byggandet av nya motorvägar och infrastrukturella projekt, som snabbar på skogsavverkningen av andra aktörer.

Så som är fallet med många former av skatte- och industridriven miljöförstöring, så har analytiker funnit att skogsavverkningen i Brasilien är starkt relaterad till ekonomins "hälsa". Perioder med ekonomisk nedgång hänger samman med perioder av mindre skogsavverkning, medan en snabbt växande ekonomi orsakar mycket mer skogsavverkning. Rhett Butler skriver: "Under magra år har inte ranchägare och utvecklare råd att utöka sina betesmarker och verksamheter, medan staten inte har pengar att sponsra motorvägar och kolonisationsprogram eller att garantera skattelättnader och bidrag till skogsexploatörer. Med andra ord är ekonomisk tillväxt dåligt för planetens hälsa, medan ekonomisk nedgång är bra för planetens hälsa.

Mycket av världens återstående tropiska skog finns i Amazonas. Denna enorma skog skapar det fuktiga klimat den behöver genom at utdunsta (transpirera) stora mängder vatten och påverka luftströmmar över hela kontinenten. Avskogningen hindrar denna transpiration och främjar ökenspridning. Detta kan skapa en självförstärkande spiral av torka som dödar även de största träden och förvärrar transpirationen ännu mer. Många ekologer tror att det finns en brytpunkt efter vilken denna spiral blir oåterkallelig och att Amazonas då blir till öken. Vissa uppskattningar beräknar denna brytpunkt till 2007, vilket betyder att åtgärder var nödvändiga igår (eller näst bäst, genast.) Det finns omfattande bevis för att förvärrande torka redan är pågående. Denna spridande torka skulle inte begränsas till Latinamerika. "Forskare säger att detta skulle orsaka torka i det norra halvklotet, inklusive Brittiska öarna, och massivt accelerera den globala uppvärmningen med oberäkneliga konsekvenser och spinna utom kontroll, en process som kan leda till att hela världen blir obeboelig."

torsdag 17 juli 2014

Handling säger mer än ord - Derrick Jensen


Derrick Jensen är en begåvad författare som skrivit många tjocka böcker. Den här texten är från 2003, eller 1998, jag vet inte riktigt. Men det spelar ingen roll för den blir ändå mer aktuell för varje dag. Jag översatte den från http://theanarchistlibrary.org/library/derrick-jensen-actions-speak-louder-than-words

Varje morgon när jag vaknar ställer jag mig frågan om jag borde skriva eller spränga en damm. Jag intalar mig själv att jag borde fortsätta skriva, även om jag inte är säker på att det är rätt. Jag har skrivit böcker och varit involverad i aktivism, men det är varken bristen på ord eller bristen på aktivism som dödar laxen här i nordvästra USA. Det är dammarna.

Den som vet något om lax vet också att dammarna måste bort. Den som vet något om politik vet att dammarna kommer bestå. Forskare studerar, politiker och företagare ljuger och fördröjer, byråkrater håller offentliga bluffsammanträden, aktivister skriver brev och pressmeddelanden, och laxen dör fortfarande. 

Tragisk nog är jag inte ensam i min oförmåga eller ovilja att agera. Medlemmar i det tyska motståndet mot Hitler mellan 1933 och 1945, till exempel, uppvisade en slående blindhet allt för bekant: Trots att de visste att Hitler måste avsättas för att en "anständig" regering skulle kunna installeras, spenderade de mer tid åt att skapa skriftliga versioner av denna teoretiska regering än åt att faktiskt försöka få bort honom från makten. Det var inte brist på mod som orsakade denna blindhet utan snarare ett missvisande sinne för moral. Carl Friedrich Goerdeler till exempel, trots sin outtröttlighet i försöken att skapa denna nya regering, var starkt emot att mörda Hitler, eftersom han trodde att om bara de båda fick sitta ner ansikte mot ansikte så skulle Hitler kanske ge efter.  

Vi lider också av denna blindhet och måste lära oss att skilja på riktiga och falska hopp. Vi måste utesluta falska hopp, som förblindar oss för riktiga möjligheter. Är det verkligen någon som tror att våra protester kommer göra att Weyerhaeuser eller andra multinationella timmerbolag slutar förstöra skogarna? Är det verkligen någon som tror att samma företagsledare som säger att de "hoppas att laxen utrotas så att vi bara kan få forsätta att leva" (Randy Hardy från Bonneville Power Administration) kommer att agera på något annat sätt än att uppfylla sina begär? Är det verkligen någon som tror att en exploateringsmodell lika gammal som vår civilisation kan stoppas genom lagstiftning, domstolar eller på något annat sätt än ett totalt förkastande av tänkesättet som arrangerar exploateringen, tillsammans med handligar som grundas i detta förkastande? Är det verkligen någon som tror att de som förstör världen kommer sluta för att vi frågar snällt eller för att vi står fredfullt i armkrok framför deras kontor?

Det kan inte vara många som fortfarande tror att statens syfte är att skydda sina medborgare från handlingarna av de som förstör. Sanningen är det motsatta:

Den politiska ekonomen Adam Smith hade rätt när han noterade att statens huvudsakliga syfte är att skydda de som styr ekonomin från skadade medborgares ilska. Att förvänta sig att institutioner skapade av vår kultur ska göra annat än att förgifta vatten, skövla bergssluttningar, utplåna alternativa levnadssätt och utföra folkmord är oförlåtligt naivt.

Många tyska konspiratörer tvekade inför att få Hitler bort från makten efterom de hade svurit lojalitet mot honom och hans regering. Deras samveten orsakade större tvekan än deras rädslor. Hur många av oss måste fortfarande ta itu med missledda kvarlevor av en tro på denna regerings legitimitet till vilken vi, redan som barn, svurit trohet? Hur många av oss klarar inte av att ta steget mot våldsamt motstånd eftersom vi fortfarande tror att systemet på något sätt kan reformeras? Och om vi inte tror det, vad är det vi väntar på? Som Shakespeare så riktigt påpekade, "den inre rösten gör oss alla fega."

Man kan tycka att jag överdriver min poäng genom att jämföra vår regering med Hitlers. Jag är inte säker på att laxen håller med, eller lodjuren, eller folket i Peru, Västpapua, Indonesien eller vilken annan plats som helst där folk betalar med sina liv för vår kulturs verksamheter. 

Om vi ska överleva, så måste vi inse att vi dödar genom handlingslöshet lika säkert som handling. Vi måste inse att, som Hermann Hesse skrev, "Vi dödar när vi blundar för fattigdom och lidande. Vi dödar när, eftersom det är lättare, vi tillåter, eller låtsas godkänna förtvinade sociala, politiska, pedagogiska, och religiösa institutioner, istället för att målmedvetet bekämpa dem."

Den centrala - och på många vis den enda - frågan i vår tid är denna: Vad är kloka, passande och effektiva åtgärder mot vansinnigt destruktivt beteende? Ofta kan de som jobbar för att minska förstörelsen tydligt beskriva problemen. Vem skulle inte kunna det? Problemen är varken subtila eller kognitivt utmanande. Men när vi konfornteras med den emotionellt skrämmande uppgiften att forma ett svar på dessa klart olösliga problem, drabbas vi oftast av bristande mod och fantasi. Gandhi skrev ett brev till Hitler där han bad honom att sluta begå grymheter och blev förbryllad över att det inte fungerade. Jag fortsätter att skriva brev till redaktören på den lokala nyhetstidningen där jag påpekar osanningar och förvånas ständigt över nästa absurditet.
Jag hävdar inte att ett välinriktat program av lönnmord skulle lösa alla våra problem. Om det var så enkelt, skulle jag inte skriva detta. Att mörda Slade Gorton eller Larry Craig, till exempel, två senatorer från nordväst vilkas arbete kan beskrivas som oupphörligt miljömord, skulle förmodligen inte minska förstörelsen mer än det skulle göra genom att skriva ett brev. Varken unika eller ensamma är Gorton och Craig endast verktyg för utförandet av miljömord, precis som dammar, företag, motorsågar, napalm och kärnvapen. Om någon mördade dem, skulle andra ta deras plats. De miljömördande program som härstammar specifikt i Gorton och Craigs skadade psyken skulle dö med dem, men den delade naturen av impulserna inom vår kultur skulle fortsätta med full kraft, och göra ersättandet lika enkelt som att köpa en ny hacka.

Hitler valdes lika lagligt och "demokratiskt" som Craig och Gorton. Hitler manifesterade också sin kulturs dödsbegär tillräckligt briljant för att fånga hjärtat på de som röstade honom till makten och för att bevara lojaliteten hos de miljoner människor som aktivt utförde hans planer. Hitler, som Craig och Gorton, som George Weyerhaeuser och andra direktörer, agerade inte på egen hand. Så, varför gör jag då skillnad på dem?

Det nuvarande systemet har redan börjat kollapsa under vikten av sitt ekologiska överskridande, och det är här vi kan hjälpa till. Då vi har riktat vår lojalitet bort från vår kulturs illegitima ekonomiska och statliga organ och mot jorden, måste vårt mål bli att att skydda, genom alla möjliga medel, de mänskliga och icke-mänskliga invånarna i våra hemtrakter. Vårt mål, precis som rivningsarbetare vid en byggnad, måste bli att stödja kollapsen av vår kultur, så att den gör slut på så lite liv som möjligt när den faller.

Diskussion förutsätter distans, och det faktum att vi diskuterar om våld är passande säger mig att vi inte bryr oss tillräckligt. Det finns en typ av åtgärd som inte kommer ur diskussion, från teori, utan istället från våra kroppar och från jorden. Denna åtgärd är honungsbiet som sticker för försvara sin kupa; det är grizzlybjörnen som anfaller tåget för att skydda sina ungar; det är Zapatistan Cecelia Rodriguez som säger, "jag har en fråga till de män som våldtog mig. Varför dödade ni mig inte? Det var ett misstag att låta mig leva. Jag kommer inte att hålla tyst - det traumatiserade mig inte till en grad av förlamning." Det är Ogoniaktivisten Ken Saro-Wiwa, som mördades av den nigerianska regeringen på Shells uppmaning, vars sista ord var "Herren, ta min själ, men kampen fortsätter!" Det är alla de som deltog i upproret i Warzawagettot. Det är Sitting Bull, Crazy Horse och Geronimo. Det är laxen som slår sig själva mot betongen, användandes det enda de har, sitt eget kött, för att försöka bryta ned det som håller dom borta från sitt hem.       

Jag tror inte att frågan om att använda våld eller inte är den rätta. Istället, bör frågan vara: Känner du förlusten tillräckligt? Så länge vi diskuterar detta i det abstrakta, har vi fortfarande för mycket att förlora. Om vi i våra kroppar känner gränslösheten och tomheten i det som vi dagligen förlorar: intakta naturgemenskaper, timmar sålda för lön, barndomar förlorade till våld, kvinnors möjlighet att gå orädda, så vet vi precis vad vi ska göra.

måndag 7 juli 2014

Civilisation och andra faror del 6 - Ökenspridning och överfiske

Matkrisen är djupt sammanlänkad till två andra ekologiska kriser: grundvattensänkning och jordförlust. Industriell vattenkonsumtion torkar ut floder och sväljer hela grundvattenreserver över hela världen. Även om ytligt grundvatten gradvis kan fyllas på av regnet, använder många gårdar och industrier djupa brunnar med kraftiga pumpar när dessa reserver sinar för att komma åt fossilt grundvatten, som inte fylls på av regnet. Skiftet till industriellt borrande efter vatten - i princip vattengruvdrift - har orsakat stora sänkningar av grundvattennivån. I Indien till exempel, har djupa elektroniska brunnar använda av storskaliga monokulturella gårdar orsakat en stor sänkning av grundvattennivån. Det betyder att hushållsbönder som använder manuella brunnar förlorar sina vattentillgångar, en katastrof som har orsakat en dramatisk ökning av självmord. Uppskattningsvis hälften av alla manuellt grävda brunnar i Indien - upp till 95% av alla brunnar i vissa regioner - är nu uttorkade och driver på övergivningen av byar på landsbygden.

I odlingsregionerna i centrala Kina sjunker grundvattennivåerna med 3 meter per år, och upp till dubbelt så snabbt i andra områden. Kinas veteproduktion föll med 34 miljoner ton mellan 1998 och 2005, ett glapp större än hela Kanadas årliga veteproduktion. I Saudi Arabien (och i andra länder), är teknologin som används för att borra brunnar numera en modifierad version av oljeborrning, eftersom många brunnar måste överskrida en kilometers djup för att nå färskt vatten.

Tillgång till grundvatten har alltid tillåtit jordbrukare att ibland använda mer vatten än mängden nederbörd från året innan, men nu har jordbruk över hela världen blivit beroende av dess överanvändning. Och dräneringen av grundvattnet genom djup borrning är helt driven och beroende av en högst industrialiserad kultur. Utan industriellt maskineri skulle även det mest ohållbara samhället begränsas till att använda samma mängd vatten som grundvattenreserverna naturligt kan fyllas på med varje säsong. Dessutom är mängden vatten som industri och jordbruk använder väldigt mycket större än mängden som hushållen använder, och vanligtvis mindre än 1 procent av hushållsvattnet används som dricksvatten.

En av de mest hotfulla kriserna är utarmningen av matjorden och ökenspridningen. Det tar tusen år för marken att skapa några centimeter matjord. För tillfället förloras matjorden i en takt tio till tjugo gånger snabbare än den kan återhämta sig. I sin bok Dirt: The Erosion of Civilizations, har geologen David Montgomery spårat tidigare civilisationers kollaps till utarmningen av jorden de var beroende av. Han uppskattar att ungefär 1 procent av jordens matjord försvinner varje år. Enligt United Nations University kan Afrika redan år 2025 endast ha tillräckligt med intakt jord för att föda 25% av sin befolkning. 

Ökenspridning orsakas främst av överodling, avskogning, överbete och klimatförändringar. Ungefär 30% av jorden riskerar att förvandlas till öken. 52 000 kvadratkilometer förvandlas till öken varje år; ungefär en likvärdig yta som Hong Kongs blir till öken varje vecka. FN rapporterar att ökenspridning hotar livsuppehället för en miljard människor i 110 länder.
Mer mark gjordes till odlingsmark i de tre årtionden som följde 1950 än i de femton årtiondena som följde år 1700. Odlad mark täcker nu ungefär en fjärdedel av jordens landyta, men ungefär 40% av världens jordbruksmark har utarmats de senaste femtio åren. Större utvidgning av jordbruket för att sprida sig bortom skadad mark är inte längre ett alternativ - människor bebor redan 98% av de områden där ris, vete och majs kan odlas. Kanadensiske forskaren Peter Salonius uppskattar att så fort oljan tagit slut, kommer jorden vara så utarmad att planeten endast kan försörja mellan 100 och 300 miljoner människor.

Konsumtionen av fisk och skaldjur har tredubblats sedan 1950. Tack vare överfiske har 90% av de stora fiskarterna i haven försvunnit mellan 1950 och 2003, och de som finns kvar är mindre. Sen dess har industriellt fiske fortsatt att fiska mer för varje år. Vid mitten av detta århundrade har forskare uppskattat att alla fiskbestånd har kollapsat. Bottentrålning, en form av industriellt fiske som innebär att man drar stora nät längs med havsbotten, utplånar hela områden på botten i vad som är "det mest destruktiva av alla handligar som människor utför i havet." Var sjätte månad drar trålare igenom ett område lika stort som det kontinentala USA.

Den atlantiska soldatfisken är bara en av alla varelser som decimerats av denna metod. Dessa fiskar kan bli upp till 75 cm och leva i upp till 150 år. Eftersom de är så långlivade och sena med att nå mogen ålder, och eftersom de producerar färre ägg än de flesta andra fiskar, så tar det längre tid för dem att återhämta sig. Bottentrålningens övergrepp är oupphörlig. Soldatfiskens stim nära Australien har minskat med 90% på ett årtionde.

Den atlantiska soldatfisken spenderar mycket av sin tid samlade i stora stim. Ny forskning har bekräftat att fiskar är intelligenta och sociala varelser. Dr. Culum Brown från Univeristy of Edinburgh skriver, "Inom många områden, såsom minnesförmåga, matchar eller överstiger deras kognitiva styrka "högre" ryggradsdjur, inklusive icke-mänskliga primater". Dr. Brown, tillsammans med Kevin Laland och Jens Krause, hävdar också att "fiskar har en otrolig social intelligens, och bedriver machiavelliska strategier för manipulation, straffutdelning och försoning, uppvisar stabila kulturella traditioner och samarbetar för att övervaka rovdjur och fånga mat. Dessutom känner de igen sina "stimkamrater" och har långtidsförhållanden, följer andras förhållanden och bygger komplexa tillhåll. Fiskarnas rika sociala liv  - forskarna ovan använder benämningen "kultur" - ignoreras förstås av de som underlättar deras industriella decimering.

Precis som många andra resursutvinningsindustrier, skulle inte storskaligt kommersiellt fiske vara ekonomiskt gångbart utan stora statliga bidrag. Ekonomer har räknat ut att kostnaden för att fånga och marknadsföra fisk nästan är dubbelt så stort som värdet på den globala fångsten. Ingen av dessa beräkningar inkluderar förstås de riktiga miljökostnaderna för förstörelsen av de biomer som täcker en majoritet av jordens yta.

måndag 23 juni 2014

Medan teknologin genomdränker våra liv... - John Zerzan

The Telegraph hade en artikel om John Zerzan. Skriven av Jamie Bartlett, översatt av mig.
I Johnny Depps senaste film, Transendence, spelar han en briljant vetenskapsman vid namn Dr. Caster, som leder en grupp som försöker bygga en hyperintelligent maskin. En maskin som ska bli smartare än den totala summan av alla mänskliga sinnen, och på så sätt uppnå vad som kallas "Singulariteten". Efter ett TED-tal (såklart) blir Dr. Caster skjuten av en medlem ur en radikal antiteknologisk terroristgrupp som kallar sig Revolutionary Independence From Technology (RIFT). RIFT saboterar arbetet i laboratorier för artificiell intelligens över hela världen. Att skjuta Dr. Caster var en del av planen för att avbryta teknologins skrämmande frammarsch. 

Filmen är förmodligen inte Depps bästa. Men idén om radikala antiteknologiska grupper som våldsamt sätter sig upp mot ständigt accelererande teknologiska framsteg är extremt intressant. För trots allt är den skrämmande tanken om Singularitet - tidpunkten då datorer blir smartare än oss, och därför kan skapa smartare versioner av sig själva - ligger någonstans mellan science fiction och fakta. En del transhumanister såsom Googles Ray Kurzweil, tror att det kommer att äga rum runt mittpunkten av detta århundrade. Om Singulariteten troligtvis blir verklighet, kommer vi också snart att få se grupper liknande RIFT?

Ja, säger John Zerzan. Zerzan, en amerikansk filosof, anses vara den intellektuelle tungviktaren i vad som kallas den anarkoprimitivistiska rörelsen. Anarkoprimitivister anser att all teknologi är dålig; att den förslavar oss, att den kontrollerar oss. Anarkoprimitivister är inte våldsamma, men ideologiskt sett är Zerzan precis lika radikal som RIFT. Han vill ha bort allt: Facebook, internet, mobiltelefoner, TV, elektricitet, fabriker - rubbet.

Pratandes över telefon (vilken Zerzan inte gillar, men berättar för mig att eftersom han vill sprida sina idéer, har han inget val utom att använda den) förklarar Zerzan att han skulle bli "oerhört förvånad" om vi inte får se en grupp liknande RIFT väldigt snart. Han bör veta. Den mest ökända neo-ludditen modern tid är amerikanen Ted Kaczynski, mer känd som Unabombaren. Mellan 1978 och 1995 skickade Kaczynski 16 bomber till olika mål, inklusive universitet och flygbolag, som dödade tre personer och skadade 23. I sin essä på 30 000 ord, Industrial Society and Its Future, argumenterar Kaczynski för att bomberna var extrema men nödvändiga för att ge uppmärksamhet till urholkningen av människans frihet som framtvingas av modern teknologi som kräver storskalig organisering. Under sin rättegång mellan -97 och -98, blev Zerzan förtrogen Kazcynski och stöttade hans idéer men fördömde hans handlingar.

Så är det sannolikt att vi får se ytterligare en Unabombartyp? "Jag tror att det är högst sannolikt", säger Zerzan. Faktum är att det redan pågår, förklarar han. 2011 grundades en ny mexikansk grupp som kallar sig Individualists Tending toward the Wild med målsättningen att "skada eller döda vetenskapsmän och forskare (genom  våldsam handling) som säkerställer att det Teknoindustriella Systemet fortsätter i sin bana". Samma år detonerade de en bomb vid ett framstående forskarcentrum för nanoteknologi i Monterrey. Tidigare i år släppte de en kommuniké (radikala grupper kallar det alltid för kommuniké) som listade några av deras avseenden:      

         Vi utför direkta attacker för att skada både fysiskt och psykiskt, INTE BARA experter
           inom nanoteknologi, utan också forskare inom bioteknologi, fysik, neurovetenskap,
           genteknik, kommunikationsvetenskap, datakunskap, robotteknik, etc efter som vi 
         förkastar teknologi och civilisation, vi förkastar verkligheten som de påtvingar med ALL
         sin avancerade vetenskap.

Jag tror det är nästan oundvikligt att vi kommer få se fler grupper som denna de kommande åren," förutser Zerzan. Han anser att våld mot personer inte är acceptabelt, men förstörelse av egendom och genuint motstånd mot det teknologiska framåtskridandet är nödvändigt för att få folks uppmärksamhet.
Jag tycker också illa om teknologin ibland. Som när mitt internet inte laddar tillräckligt fort. Och jag är generellt sett övertygad om att jag skulle vara lyckligare om jag inte vore ständigt uppkopplad, även om jag aldrig tycks göra något åt det. Det är jag inte ensam om. Ett ökande antal skribenter ar påpekat de möjliga och långsiktiga hälsoskadorna från onlinestimulering, såsom "teknikstress", "datakvävning", "informationsutmattning", "kognitiv överbelastning", och "tidssvält".

Och även om vi är mer uppkopplade än någonsin, så är vi samtidigt ensammare än vi någonsin varit. Men var drar Zerzan gränsen? Vi skulle definitivt klara oss bättre utan hyperintelligenta robotar strövandes omkring på gatorna; och förmodligen lyckligare utan våra smartphones. Men datorer? Fabriker? Elektricitet? Skivspelare? Pil och båge? Dessa är också teknologier.

Zerzan föredrar att se det som en färdriktning. "Det är svårt att bestämma slutpunkten exakt. Men vi måste alla börja bli mycket mindre beroende av teknik. För tillfället är vi på väg åt fel håll, och vi måste vända om." Han kallar det "återvildande". Enligt honom kontrollerar teknologin oss, förhindrar oss från att vara fria. Ju mer vi beroende vi är av att teknologin ska göra allt åt oss desto mindre autonoma blir vi som människor, "och det ser ut att bli värra för var dag". Vad Zerzan är ute efter är en bredare diskussion om graden i vilken teknologi definierar vår uppfattning av "det sätt som saker är" tills vi inte längre ser det som ett val. Enligt Zerzan så är det ett val.

Jag påstår att han måste känna sig som Knut vid stranden. Vi lever i en värld där folk verkar ganska nöjda med att bara luta sig tillbaka och låta framstegens vågor skölja över oss. Även om det är lite läskigt, så är fördelarna obestridliga. Dessa antiteknologiska rörelser, anarkoprimitivisterna, är fortfarande mycket små.

"För tillfället, säger Zerzan, "men det håller på att förändras." Han tror att vårt fullständiga förlitande på teknologin ger honom en möjlighet. Radikal teknologisk utveckling gör också att människor stannar upp en stund och funderar på var allting egentligen tar oss. Miljöalternerande teknologier, nanoteknologi, genteknik, syntetisk biologi, allmän artificiell intelligens, massövervakning, datoriserade handelssystem: ibland är det ganska skrämmande.

"Konstigt nog är det en bra tid att vara anarkoprimitivist," säger Zeran. "Vi har aldrig haft mer teknologi än nu, och det kommer ut snabbare än någonsin. Men det är precis därför jag tror att människor börjar trycka tillbaka. De börjar inse att teknologin inte lever upp till sina löften. Så jag är hoppfull, väldigt hoppfull."
tisdag 17 juni 2014

Survival International - Brasiliens mörka sida

Översatt från Survival International.
Brasilien: namnet väcker tankar om karneval, Copacabana och fotbolls-VM.

Men skrapa på ytan och du kommer upptäcka den mörkare sidan, för det som saknas i den allmänna uppfattningen om Brasilien är den chockerande behandlingen av dess ursprungliga invånare.

Dess fotbollsarenor är byggda på indianmark, och dess nyvunna rikedomar kommer från fördrivningen av indianerna och stölden av deras mark.

Nu planerar Brasilien ett nytt angrepp på ursprungsfolken: inriktat på de marker som de har lyckats behålla.

Agera eller Donera

Fotbolls-VM:s spöken 

När de första européerna anlände i Brasilien år 1500 var det hem åt mer än 10 miljoner indianer. Fem århundraden av mord, tortyr, sjukdomar och exploatering plågade denna befolkning, och på 1950-talet hade deras antal sjunkit till rekordlåga 100 000.
 
Den framstående senatorn och antropologen Darcy Ribeiro uppskattade att en stam utrotades varje år under det förra seklet. Han förutspådde också att inte en enda indian skulle finnas kvar år 1980. Nästan 1 500 stammar tros ha utrotats sedan år 1500. 

Andra är så decimerade att de utgörs av mindre människor än en startelva i fotboll:

5: Akuntsu (Rondônia)
4: Juma (Amazonia)
3: Piripkura (Rondônia)
2: Indianerna i floden Tapirapé (Maranhão). (En misstänks ha dött)
1: "Den sista av sin stam" / "Mannen i hålet" (Rondônia)
   
There are now just five surviving Akuntsu. When they die, the tribe will become extinct.
De sista medlemmarna av Akunstufolket. Alla andra medlemmar har utplånats. ©Survival
Arenorna

Den minsta arenan, i Curitiba (kapacitet: 41 456), skulle få plats med den största stammen i Amazonas (Tikuna: befolkning 40 000) och ändå ha plats över.

Den största arenan är Maracanã i Rio (kapacitet: 76 804). Publiken kommer vara betydligt större än Brasiliens största stam, Guarani (befolkning: 51 000) av vilka några bor endast 50 km från Rio.

Arenorna i Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre och Curitiba

Dessa städer ligger i stater som idag har några av de mest akuta konflikterna när det gäller mark. Stammarna som lever i södra Brasilien - Guarani Mbyá, Guarani Ñandeva, Kaingang, Xokleng och Xetá - bebor pyttesmå stycken mark, eftersom kolonisatörerna har stulit det mesta av deras territorium.

Hotad stam: Xetá blev nästan helt utplånade under 50-talet, då deras mark togs ifrån dem. År 1999 var det bara 8 av dem kvar, tre män och fem kvinnor, alla släktingar.
A Guarani-Kaiowa couple outside their makeshift roadside settlement of Apyka’y, near Dourados, Brazil. Guarani har fått se sina ärvda marker stulna ifrån dem utav ranchägare och sockerrörsbönder, som har skövlat deras skogar. De har ingenstans att bo utom vid vägkanten. © Paul Borhaug/Survival International

Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã är ett ursprungligt Tupi-ord som betyder papegoja. (Det kan också syfta på maraca-na - ett skramlande med fröer som används av Guarani under religiösa ceremonier). Det riktiga namnet är Estádio Mário Filho.

När ombyggnationen av arenan inför VM började, blev en grupp på 70 indianer från 17 olika stammar som ockuperade en övergiven 1800-talsbyggnad bredvid arenan vräkta, och deras hem förstört, för att göra plats åt en enorm parkeringsplats och byggandet av ett fotbollsmuseeum. Indianerna ville att byggnaden skulle bevaras som ett kulturcentrum för ursprungsfolk.

Denna koloniala herrgård var hem åt det första institutet för forskning i ursprungskulturer i Brasilien 1910. Snart efter blev det huvudkontor åt den indianska beskyddarverksamheten som idag kallas FUNAI. Fram till 1978 var det centrum för de brasilianska indianstammarnas museum. 

Utrotad stam: Goitacá-stammen som levde längs Rios kust utrotades under en väpnad konflikt med de europeiska kolonisatörerna.

Cuiabástadion, Mato Grosso

Stammar som bor i detta område inkluderar Nambiquara, Umutina och Pareci.

Umutina decimerades av mässling och andra sjukdomar. Antalet var 400 år 1862, vid 1943 hade bara 73 överlevt. Deras antal håller nu sakta på att återhämta sig.

Nambiquara fick lida stort när motorvägen BR-364, finansierad av Världsbanken, drogs genom den bördiga dal som var deras hem. De var 7000 år 1915, men 1975 återstod bara 350 av dem.

Idag uppgår Nambiquarabefolkningen till 2000, men deras land invaderas fortfarande av diamantjägare, timmerbolag och ranchägare.   

"De fick möta hundar, kedjor, Winchesters, maskingevär, napalm, arsenik, kläder kontaminerade med smittkoppor, falska certifikat, förflyttning, deporteringar, motorvägar, stängsel, eldar, boskap, stadgande av lagar och nekande av fakta." - Darcy Ribeiro, brasiliansk senator och antropolog.

Hotad stam: 1 400 km från Cuiabá (ungefär halvvägs mellan Manaus och Cuiabás arenor) lever Kawahiva, en av de mest hotade av världens okontaktade stammar.
A young Nambikwara man photographed by the famous anthropologist Claude Levi-Strauss in  1938
En ung nambiquaraman fotograferad av den kände antropologen Claude Levi-Strauss 1938.

Belo Horizontestadion, Minas Gerais
Ungefär 100 km nordöst om Belo Horizonte ligger ett område kallat "Fazenda Guarani", befolkad av Krenak och Pataxóindianer. Båda grupper led enorma förluster då de försökte motstå den utvidgande koloniala fronten. 
På 60-talet upprättade den brasilianska staten två hemliga fängelser som drevs av militärpolisen för att straffa och reformera ursprungsfolk som motsatte sig invasionen av deras land. En för detta fånge kallade dem för koncentrationsläger där indianer tvingades arbeta, och misshandlades och sattes i isolering om de vägrade. "Jag var fånge där i tolv år. Polisen slog oss Krenak så mycket att vi blev tvungna att bada i vatten och salt efteråt." - Manelão Pankaruru.
Hotad stam: Idag uppgår antalet Krenak till 350.

Manausstadion

Manaus, staten Amazonas huvudstad, är den enda VM-värden i Amazonas. Arenan är byggd för att efterlikna en flätad korg typisk för ursprungsbefolkningen.

Utrotad stam: Manaus döptes efter den utrotade Manáosstammen. De slogs mot portugisiskt herravälde i regionen, ledda av sin stora ledare Ajuricaba som förenade flera stammar i motstånd men som till slut besegrades.
Manaus växte massivt under det sena 1800-talet tack vare rikedomar genom gummiboomen. Tiotusentals ursprungsmänniskor förslavades och tvingades att utvinna gummi. Fruktansvärda grymheter begicks mot indianerna - tusentals dog av tortyr, sjukdomar och undernäring. Några indianer undgick slaveriet genom att dra sig tillbaka till de avlägsna övre bifloderna i Amazonas där de idag undviker kontakt med nationalsamhället.

Etthundra kilometer från Manaus ligger Waimiri Atroariindianernas land. Från 1700-talet motsatte sig denna stam tappert invaderande jägare och gummiutvinnare, och många dog i våldsamma konflikter, men kontakt etablerades på 70-talet när staten drog en motorväg genom deras land. Hundratals dog av sjukdomar och i våldsamma sammandrabbningar med armégrupper som sattes in för att slå ner på deras motstånd mot vägen. General Gentil Nogueira Paes sade, "Vägen måste slutföras, även om vi måste öppna eld mot dessa mordiska indianer för att göra det. De har redan trotsat oss mycket och de står i vägen för byggandet." Brasiliens nationella sanningskommission utreder förbrytelserna mot Waimiri Atroari från denna period.

Hotad stam: Vid 1988 hade Waimiri Atroaris befolkning sjunkit från 6000 till endast 374. Idag är de över 1 500. Minst en grupp okontaktade indianer antas leva i deras område.

Hotad stam: Endast 370 km från Manaus finns två okontaktade stammar. Brasilien är hemvist för fler okontaktade stammar är något annat land: FUNAI uppskattar att det finns upp mt 80 okontaktade grupper. Många, såsom Kawahiva och Awá, är på flykt medan tungt beväpnade timmerbolag och ranchägare hotar deras regnskog.
A Waimiri Atroari man shows children how to make an arrow.
En Waimiri Atroariman visar barnen hur man tillverkar en pil. © Fiona Watson/Survival
Brasíliastadion
Hotad stam: Endast fem timmar med bil från Brasília, har små grupper av indianer gömt sig i de stora taggiga buskmarkerna. De är Avá Canoeiro, som nu bara är 24 stycken - de sista resterna av en stolt och stark stam som har varit på flykt sedan 1780, och nu lever på gränsen till utrotning. Under det tidiga 1980-talet flyttade hundratals byggnadsarbetare in för att bygga ett vattenkraftverk på Tocantinsfloden, på Avá Caneiroland.
Dammens sjö dränkte indianernas sista tillflyktsort och jaktmarker. Medan bygget började, satte FUNAI igång ett brådskande uppdrag för att kontakta återstående grupper - det blev snart uppenbart att väldigt få Avá Canoeiro kvarstod. 1983, kontaktade de ett par Avá Canoeiro, Iawi och Tuia, och Tuias mamma och moster Matcha och Naquatcha. Den lilla gruppen hade överlevt en brutal massaker 1962, och hade sedan spenderat 20 år gömda i grottor högt uppe i bergen.

Iawi och Tuia hade fått två barn, Trumak och Putdjawa som har en son vid namn Paxeo med en Tapirapé indian.
  
En annan liten grupp Avá Canoeiro, som uppgår till ca ett dussin personer, kontaktades 1973. Nästan alla var ärrade av kulor avlossade av män betalade av Camaguaranchen, som ägdes av en brasiliansk bank. De hittades boende i ett träsk - deras sista tillflykt på vad som hade varit deras jaktmarker, nu uppdelad med taggtrådsstängsel - och de led av undernäring.  Most of the Avá Canoeiro's territory was flooded by the Serra da Mesa dam in 1998, fifteen years after they were first contacted.Det mesta av Avá Canoeiros område översvämmades av Serra da Mesadammen 1998, femton år efter att det först kontaktats. © Walter Sanches/FUNAI

De nordöstra arenorna i Recife, Salvador, Fortaleza och Natal

Av de 23 stammar på den nordöstra kusten, är det bara Fulnio som behållit sitt språk.

Detta område var ett av de tidigaste att koloniseras. Idag är det plats för några av de mest bittra konflikterna rörande mark. Pataxo Hã Hã Hãe har kämpat för markrättigheter i årtionden, samtidigt som de har varit utsatt för våldsamheter och mord på deras ledare. 

Sex timmar med bil från Salvador blir Tupinambáindianerna mål för polisen, som har utfört razzior och vräkt dem från deras land till förmån för boskapshållare. I augusti 2013 blev fyra Tupinambá mördade och deras kroppar stympade, och 26 hus förstörda.