torsdag 21 augusti 2014

Civilisation och andra faror del 7 - Skogsavverkning


Och så har vi skogsavverkningen. Milda vintrar orsakade av den globala uppvärmingen har ökat spridningen av skadedjur i tempererade skogar, som till exempel contortabastborren. Den har tillsammans med industriell skogsavverkning tagit död på stora mängder träd och gjort många kanadensiska skogar till utsläppare av koldioxid istället för bindare. De bidrar nu med att snabba på uppvärmingen och förvärra spridningen av skadedjur som till exempel just contortabastborren.

Hälften av världens mogna tropiska skog har skövlats, och vissa områden har drabbats extra hårt. Filippinerna har förlorat 90% av sin skog, Haiti 99%, och mellan 1990 och 2005 förlorade Nigeria 80% av sin urskog. Utan stora globala åtgärder kommer endast 10% av den tropiska skogen att vara intakt vid 2030, med ytterligare 10% i allvarligt skadat tillstånd. Om vi inte förebygger det kommer hundratusentals arter att utrotas; global uppvärmning, torka, jorderosion och jordskred kommer att allvarligt förvärras.
  
Tropiska skogar utplånas i en takt på 160 000 kvadratkilometer per år, och begäret efter biobränslen driver den siffran uppåt. För att sätta detta i perspektiv, föreställ dig att man breder ut denna förstörelse över en yta som sträcker sig från horisont till horisont i bredd och 16 000 kilometer i längd. För att promenera igenom denna yta skulle du behöva börja i Kapstaden i Sydafrika, gå hela vägen upp till Kairo, över Mellanöstern till spetsen av Kaspiska havet, och sedan fortsätta över hela Asien och till slut stanna i vid Berings hav nära Kamtjatka. Eller så kan du börja i Argentinas sydspets och gå upp till Alaska. Att gå den längan från början till slut skulle ta dig arton månader, och under tiden skulle du inte se något annat än stubbar, aska, damm och bråte. Och efter som det skulle ta dig arton månader att se tolv månaders förstörelse, skulle du aldrig hinna se allt. 

År 2005 slog alla rekord för skogsskövling. Skörden av trä för bränsle och timmer är endast en orsak. I Amazonas är huvudorsaken rensning av land för boskapsbete. Andra orsaker inkluderar statliga bidrag för bosättningar, vägbyggen, infrastrukutrutveckling, och kommersiellt jordbruk, speciellt av sojabönor för export. Enligt en rapport: "Sojabönsfarmer orsakar en del skogskövling direkt. Men de har en mycket större skogsavverkande effekt genom att konsumera skövlad markyta, savann, och övergångsskogar, och tvingar på så sätt ranchägare och svedjebrukare ännu djupare in i skogsområdet. Sojabönsodlingar står också för den politiska och ekonomiska nyckeln för att sporra byggandet av nya motorvägar och infrastrukturella projekt, som snabbar på skogsavverkningen av andra aktörer.

Så som är fallet med många former av skatte- och industridriven miljöförstöring, så har analytiker funnit att skogsavverkningen i Brasilien är starkt relaterad till ekonomins "hälsa". Perioder med ekonomisk nedgång hänger samman med perioder av mindre skogsavverkning, medan en snabbt växande ekonomi orsakar mycket mer skogsavverkning. Rhett Butler skriver: "Under magra år har inte ranchägare och utvecklare råd att utöka sina betesmarker och verksamheter, medan staten inte har pengar att sponsra motorvägar och kolonisationsprogram eller att garantera skattelättnader och bidrag till skogsexploatörer. Med andra ord är ekonomisk tillväxt dåligt för planetens hälsa, medan ekonomisk nedgång är bra för planetens hälsa.

Mycket av världens återstående tropiska skog finns i Amazonas. Denna enorma skog skapar det fuktiga klimat den behöver genom at utdunsta (transpirera) stora mängder vatten och påverka luftströmmar över hela kontinenten. Avskogningen hindrar denna transpiration och främjar ökenspridning. Detta kan skapa en självförstärkande spiral av torka som dödar även de största träden och förvärrar transpirationen ännu mer. Många ekologer tror att det finns en brytpunkt efter vilken denna spiral blir oåterkallelig och att Amazonas då blir till öken. Vissa uppskattningar beräknar denna brytpunkt till 2007, vilket betyder att åtgärder var nödvändiga igår (eller näst bäst, genast.) Det finns omfattande bevis för att förvärrande torka redan är pågående. Denna spridande torka skulle inte begränsas till Latinamerika. "Forskare säger att detta skulle orsaka torka i det norra halvklotet, inklusive Brittiska öarna, och massivt accelerera den globala uppvärmningen med oberäkneliga konsekvenser och spinna utom kontroll, en process som kan leda till att hela världen blir obeboelig."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar