fredag 13 juni 2014

Djupekologi kontra grundekologi


Översatt från deep-ecology-hub.com


Djupekologin förstås bäst när den jämförs med grundekologi (shallow ecology, ibland kallat ytekologi.)

Grundekologi är det där som du redan känner till. Du ser det på TV, barn lär sig om det i skolan. Återvinn, köp hybridbilar, använd inte plastpåsar, plantera träd, o.s.v.
Ingen av dessa handlingar ifrågasätter de fundamentala övertygelserna i vår kultur eller hur vårat samhälle fungerar.

Vi har en kulturell vision som sätter människan i rollen som världens motståndare, någon som måste erövra och bemästra omgivningen. Grundekologin spelar med i den myten. Den säger att soptippar är ett problem, så låt oss återvinna istället. Oljeberoendet är ett problem så låt oss köra elbilar istället.

Grundekologin vill rädda världen, men bara åt oss. Den vill bevara vildmarksområden i världen så att de kan åtnjutas genom friluftsliv. Den vill att vi ska bevara regnskogen så att våra barnbarn kan åtnjuta dem eller för att vi behöver syret från träden. Rädda ekosystemen - men bara om de har värde för oss. En vacker dag kanske vi vill ha eller behöver dem.

Även i sina godaste avsikter är detta synsätt helt egocentriskt. Om den naturliga omgivningen går förlorad så förloras den av oss. Om den förloras så kan vi inte använda den.

Grundekologi kan inte rädda världen. Ingen grad av miljöaktivism kan förebygga förstörelse om en kultur tror att världen tillhör den.

Allt att "vara grön" kan göra är att försena eller mildra skadad som vår kultur tillfogar planeten.

Vad är djupekologi?

Djupekologi går rakt in till kärnan i vår kultur. Den undersöker vår världssyn och säger, "på vilket sätt bidrar sättet vi tänker på till våra miljö- och sociala problem?"

Det handlar inte om små triviala eko-tips. Det är en grundlig utvärdering av vårat tankesätt och de handlingar vi gör tack vare detta tankesätt. Det finns mänskliga kulturer, och gör det fortfarande, som ser sig själva som en del i livets gemenskap. De förstör inte planeten.

Planetens förstörare är inte den mänskliga arten. Det är en enda mänsklig kultur som tror att jorden måste bli besegrad och bemästrad som förstör planeten

Djupekologin går bortom endast ekologi. Den involverar kultur, mänskliga samhällen, mytologi och antropologi. Den tittar på icke-människor för råd om hur man kan delta i ett ekosystem utan att förstöra det och försöker genomföra dessa råd genom kulturens modifikation.

Alla handlingar är resultat av en föreliggande tanke. Djupekologi handlar om att ändra sinnen. Ändra ett sinne så kan du ändra resultatet. Den grundekologin måste kämpa och gnälla och tvinga sig på folk. Eftersom den går emot samhällets vilja. Den erbjuder inte någonting, den antyder till och med att det är en uppoffring att rädda världen. Så alla reklamkampanjer och alla ansträngningar från frivilligorganisationer resulterar inte i någonting eftersom folk ändå är mer intresserade av slutresultatet.

Men om vi kan ändra sinnen istället för att ändra handlingar så kommer världen att förvandlas. Ge folk ett alternativ om att delta i en ny kulturell vision; något som kan vara direkt fördelaktigt för dem.

Detta handlar inte mer om att rädda världen än det handlar om att ge folk något bättre. För om människor har något bättre att leva för, en kultur där människor är viktigare än ekonomisk vinst, så behöver vi inte gnälla på varandra om att rädda miljön. För vi kommer inte att förstöra den till att börja med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar