måndag 23 juni 2014

Medan teknologin genomdränker våra liv... - John Zerzan

The Telegraph hade en artikel om John Zerzan. Skriven av Jamie Bartlett, översatt av mig.
I Johnny Depps senaste film, Transendence, spelar han en briljant vetenskapsman vid namn Dr. Caster, som leder en grupp som försöker bygga en hyperintelligent maskin. En maskin som ska bli smartare än den totala summan av alla mänskliga sinnen, och på så sätt uppnå vad som kallas "Singulariteten". Efter ett TED-tal (såklart) blir Dr. Caster skjuten av en medlem ur en radikal antiteknologisk terroristgrupp som kallar sig Revolutionary Independence From Technology (RIFT). RIFT saboterar arbetet i laboratorier för artificiell intelligens över hela världen. Att skjuta Dr. Caster var en del av planen för att avbryta teknologins skrämmande frammarsch. 

Filmen är förmodligen inte Depps bästa. Men idén om radikala antiteknologiska grupper som våldsamt sätter sig upp mot ständigt accelererande teknologiska framsteg är extremt intressant. För trots allt är den skrämmande tanken om Singularitet - tidpunkten då datorer blir smartare än oss, och därför kan skapa smartare versioner av sig själva - ligger någonstans mellan science fiction och fakta. En del transhumanister såsom Googles Ray Kurzweil, tror att det kommer att äga rum runt mittpunkten av detta århundrade. Om Singulariteten troligtvis blir verklighet, kommer vi också snart att få se grupper liknande RIFT?

Ja, säger John Zerzan. Zerzan, en amerikansk filosof, anses vara den intellektuelle tungviktaren i vad som kallas den anarkoprimitivistiska rörelsen. Anarkoprimitivister anser att all teknologi är dålig; att den förslavar oss, att den kontrollerar oss. Anarkoprimitivister är inte våldsamma, men ideologiskt sett är Zerzan precis lika radikal som RIFT. Han vill ha bort allt: Facebook, internet, mobiltelefoner, TV, elektricitet, fabriker - rubbet.

Pratandes över telefon (vilken Zerzan inte gillar, men berättar för mig att eftersom han vill sprida sina idéer, har han inget val utom att använda den) förklarar Zerzan att han skulle bli "oerhört förvånad" om vi inte får se en grupp liknande RIFT väldigt snart. Han bör veta. Den mest ökända neo-ludditen modern tid är amerikanen Ted Kaczynski, mer känd som Unabombaren. Mellan 1978 och 1995 skickade Kaczynski 16 bomber till olika mål, inklusive universitet och flygbolag, som dödade tre personer och skadade 23. I sin essä på 30 000 ord, Industrial Society and Its Future, argumenterar Kaczynski för att bomberna var extrema men nödvändiga för att ge uppmärksamhet till urholkningen av människans frihet som framtvingas av modern teknologi som kräver storskalig organisering. Under sin rättegång mellan -97 och -98, blev Zerzan förtrogen Kazcynski och stöttade hans idéer men fördömde hans handlingar.

Så är det sannolikt att vi får se ytterligare en Unabombartyp? "Jag tror att det är högst sannolikt", säger Zerzan. Faktum är att det redan pågår, förklarar han. 2011 grundades en ny mexikansk grupp som kallar sig Individualists Tending toward the Wild med målsättningen att "skada eller döda vetenskapsmän och forskare (genom  våldsam handling) som säkerställer att det Teknoindustriella Systemet fortsätter i sin bana". Samma år detonerade de en bomb vid ett framstående forskarcentrum för nanoteknologi i Monterrey. Tidigare i år släppte de en kommuniké (radikala grupper kallar det alltid för kommuniké) som listade några av deras avseenden:      

         Vi utför direkta attacker för att skada både fysiskt och psykiskt, INTE BARA experter
           inom nanoteknologi, utan också forskare inom bioteknologi, fysik, neurovetenskap,
           genteknik, kommunikationsvetenskap, datakunskap, robotteknik, etc efter som vi 
         förkastar teknologi och civilisation, vi förkastar verkligheten som de påtvingar med ALL
         sin avancerade vetenskap.

Jag tror det är nästan oundvikligt att vi kommer få se fler grupper som denna de kommande åren," förutser Zerzan. Han anser att våld mot personer inte är acceptabelt, men förstörelse av egendom och genuint motstånd mot det teknologiska framåtskridandet är nödvändigt för att få folks uppmärksamhet.
Jag tycker också illa om teknologin ibland. Som när mitt internet inte laddar tillräckligt fort. Och jag är generellt sett övertygad om att jag skulle vara lyckligare om jag inte vore ständigt uppkopplad, även om jag aldrig tycks göra något åt det. Det är jag inte ensam om. Ett ökande antal skribenter ar påpekat de möjliga och långsiktiga hälsoskadorna från onlinestimulering, såsom "teknikstress", "datakvävning", "informationsutmattning", "kognitiv överbelastning", och "tidssvält".

Och även om vi är mer uppkopplade än någonsin, så är vi samtidigt ensammare än vi någonsin varit. Men var drar Zerzan gränsen? Vi skulle definitivt klara oss bättre utan hyperintelligenta robotar strövandes omkring på gatorna; och förmodligen lyckligare utan våra smartphones. Men datorer? Fabriker? Elektricitet? Skivspelare? Pil och båge? Dessa är också teknologier.

Zerzan föredrar att se det som en färdriktning. "Det är svårt att bestämma slutpunkten exakt. Men vi måste alla börja bli mycket mindre beroende av teknik. För tillfället är vi på väg åt fel håll, och vi måste vända om." Han kallar det "återvildande". Enligt honom kontrollerar teknologin oss, förhindrar oss från att vara fria. Ju mer vi beroende vi är av att teknologin ska göra allt åt oss desto mindre autonoma blir vi som människor, "och det ser ut att bli värra för var dag". Vad Zerzan är ute efter är en bredare diskussion om graden i vilken teknologi definierar vår uppfattning av "det sätt som saker är" tills vi inte längre ser det som ett val. Enligt Zerzan så är det ett val.

Jag påstår att han måste känna sig som Knut vid stranden. Vi lever i en värld där folk verkar ganska nöjda med att bara luta sig tillbaka och låta framstegens vågor skölja över oss. Även om det är lite läskigt, så är fördelarna obestridliga. Dessa antiteknologiska rörelser, anarkoprimitivisterna, är fortfarande mycket små.

"För tillfället, säger Zerzan, "men det håller på att förändras." Han tror att vårt fullständiga förlitande på teknologin ger honom en möjlighet. Radikal teknologisk utveckling gör också att människor stannar upp en stund och funderar på var allting egentligen tar oss. Miljöalternerande teknologier, nanoteknologi, genteknik, syntetisk biologi, allmän artificiell intelligens, massövervakning, datoriserade handelssystem: ibland är det ganska skrämmande.

"Konstigt nog är det en bra tid att vara anarkoprimitivist," säger Zeran. "Vi har aldrig haft mer teknologi än nu, och det kommer ut snabbare än någonsin. Men det är precis därför jag tror att människor börjar trycka tillbaka. De börjar inse att teknologin inte lever upp till sina löften. Så jag är hoppfull, väldigt hoppfull."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar