måndag 7 juli 2014

Civilisation och andra faror del 6 - Ökenspridning och överfiske

Matkrisen är djupt sammanlänkad till två andra ekologiska kriser: grundvattensänkning och jordförlust. Industriell vattenkonsumtion torkar ut floder och sväljer hela grundvattenreserver över hela världen. Även om ytligt grundvatten gradvis kan fyllas på av regnet, använder många gårdar och industrier djupa brunnar med kraftiga pumpar när dessa reserver sinar för att komma åt fossilt grundvatten, som inte fylls på av regnet. Skiftet till industriellt borrande efter vatten - i princip vattengruvdrift - har orsakat stora sänkningar av grundvattennivån. I Indien till exempel, har djupa elektroniska brunnar använda av storskaliga monokulturella gårdar orsakat en stor sänkning av grundvattennivån. Det betyder att hushållsbönder som använder manuella brunnar förlorar sina vattentillgångar, en katastrof som har orsakat en dramatisk ökning av självmord. Uppskattningsvis hälften av alla manuellt grävda brunnar i Indien - upp till 95% av alla brunnar i vissa regioner - är nu uttorkade och driver på övergivningen av byar på landsbygden.

I odlingsregionerna i centrala Kina sjunker grundvattennivåerna med 3 meter per år, och upp till dubbelt så snabbt i andra områden. Kinas veteproduktion föll med 34 miljoner ton mellan 1998 och 2005, ett glapp större än hela Kanadas årliga veteproduktion. I Saudi Arabien (och i andra länder), är teknologin som används för att borra brunnar numera en modifierad version av oljeborrning, eftersom många brunnar måste överskrida en kilometers djup för att nå färskt vatten.

Tillgång till grundvatten har alltid tillåtit jordbrukare att ibland använda mer vatten än mängden nederbörd från året innan, men nu har jordbruk över hela världen blivit beroende av dess överanvändning. Och dräneringen av grundvattnet genom djup borrning är helt driven och beroende av en högst industrialiserad kultur. Utan industriellt maskineri skulle även det mest ohållbara samhället begränsas till att använda samma mängd vatten som grundvattenreserverna naturligt kan fyllas på med varje säsong. Dessutom är mängden vatten som industri och jordbruk använder väldigt mycket större än mängden som hushållen använder, och vanligtvis mindre än 1 procent av hushållsvattnet används som dricksvatten.

En av de mest hotfulla kriserna är utarmningen av matjorden och ökenspridningen. Det tar tusen år för marken att skapa några centimeter matjord. För tillfället förloras matjorden i en takt tio till tjugo gånger snabbare än den kan återhämta sig. I sin bok Dirt: The Erosion of Civilizations, har geologen David Montgomery spårat tidigare civilisationers kollaps till utarmningen av jorden de var beroende av. Han uppskattar att ungefär 1 procent av jordens matjord försvinner varje år. Enligt United Nations University kan Afrika redan år 2025 endast ha tillräckligt med intakt jord för att föda 25% av sin befolkning. 

Ökenspridning orsakas främst av överodling, avskogning, överbete och klimatförändringar. Ungefär 30% av jorden riskerar att förvandlas till öken. 52 000 kvadratkilometer förvandlas till öken varje år; ungefär en likvärdig yta som Hong Kongs blir till öken varje vecka. FN rapporterar att ökenspridning hotar livsuppehället för en miljard människor i 110 länder.
Mer mark gjordes till odlingsmark i de tre årtionden som följde 1950 än i de femton årtiondena som följde år 1700. Odlad mark täcker nu ungefär en fjärdedel av jordens landyta, men ungefär 40% av världens jordbruksmark har utarmats de senaste femtio åren. Större utvidgning av jordbruket för att sprida sig bortom skadad mark är inte längre ett alternativ - människor bebor redan 98% av de områden där ris, vete och majs kan odlas. Kanadensiske forskaren Peter Salonius uppskattar att så fort oljan tagit slut, kommer jorden vara så utarmad att planeten endast kan försörja mellan 100 och 300 miljoner människor.

Konsumtionen av fisk och skaldjur har tredubblats sedan 1950. Tack vare överfiske har 90% av de stora fiskarterna i haven försvunnit mellan 1950 och 2003, och de som finns kvar är mindre. Sen dess har industriellt fiske fortsatt att fiska mer för varje år. Vid mitten av detta århundrade har forskare uppskattat att alla fiskbestånd har kollapsat. Bottentrålning, en form av industriellt fiske som innebär att man drar stora nät längs med havsbotten, utplånar hela områden på botten i vad som är "det mest destruktiva av alla handligar som människor utför i havet." Var sjätte månad drar trålare igenom ett område lika stort som det kontinentala USA.

Den atlantiska soldatfisken är bara en av alla varelser som decimerats av denna metod. Dessa fiskar kan bli upp till 75 cm och leva i upp till 150 år. Eftersom de är så långlivade och sena med att nå mogen ålder, och eftersom de producerar färre ägg än de flesta andra fiskar, så tar det längre tid för dem att återhämta sig. Bottentrålningens övergrepp är oupphörlig. Soldatfiskens stim nära Australien har minskat med 90% på ett årtionde.

Den atlantiska soldatfisken spenderar mycket av sin tid samlade i stora stim. Ny forskning har bekräftat att fiskar är intelligenta och sociala varelser. Dr. Culum Brown från Univeristy of Edinburgh skriver, "Inom många områden, såsom minnesförmåga, matchar eller överstiger deras kognitiva styrka "högre" ryggradsdjur, inklusive icke-mänskliga primater". Dr. Brown, tillsammans med Kevin Laland och Jens Krause, hävdar också att "fiskar har en otrolig social intelligens, och bedriver machiavelliska strategier för manipulation, straffutdelning och försoning, uppvisar stabila kulturella traditioner och samarbetar för att övervaka rovdjur och fånga mat. Dessutom känner de igen sina "stimkamrater" och har långtidsförhållanden, följer andras förhållanden och bygger komplexa tillhåll. Fiskarnas rika sociala liv  - forskarna ovan använder benämningen "kultur" - ignoreras förstås av de som underlättar deras industriella decimering.

Precis som många andra resursutvinningsindustrier, skulle inte storskaligt kommersiellt fiske vara ekonomiskt gångbart utan stora statliga bidrag. Ekonomer har räknat ut att kostnaden för att fånga och marknadsföra fisk nästan är dubbelt så stort som värdet på den globala fångsten. Ingen av dessa beräkningar inkluderar förstås de riktiga miljökostnaderna för förstörelsen av de biomer som täcker en majoritet av jordens yta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar