söndag 18 maj 2014

Civilisation och andra faror del 3 - Seriemord och massmord

Översatt från kapitel 2 i boken Deep Green Resistance

Den dominanta kulturen är inte bara en seriemördare - den har också minnesförlust. Hela arter och biomer är inte bara utplånade, utan bortglömda. Och vad värre är, de utraderas medvetet, suddas bort från historien. Folk känner inte igen kulturens mönster av förstörelse för de sörjer inte det som mördats och gått förlorat.
garfågel
Alla vet väl vad en pingvin är? Namnet har inte alltid syftat på fåglarna från Antarktis. Namnet, som betyder den feta, syftade tidigare på garfågeln, havsfågeln som bebodde de atlantiska öarna i stora antal. Det var först när garfågeln jagats till utrotning (och sedan glömts av de flesta) som namnet flyttade till Sydpolen. Torsken är ett annat exempel. Rikligt med torsk simmade i havet utanför Newfoundland och östra Kanada. De var så många att det tog en lång tid att fiska dem till utrotningsgränsen. Men ändå kan du fortfarande köpa torsk i affären. Hur? För att namnet har tagits i marknadsföringssyfte. Om du köper något som märkts torsk, så får du inte längre äkta atlanttorsk (Gadus morhua). Istället får du något som blivit medvetet felmärkt: sebastes, Alaska pollock (Theragra chalcogramma), eller den giftiga oljefisken (Ruvettus pretiosus). Detta förekommer konstant i havsmatsindustrin - en art förintas, och ersätts sedan av en omdöpt eller medveteden felmärkt fisk. Och sen förintas också den och så fortsätter det.

Allt detta ger konsumenterna intrycket av att allt är lugnt. De kanske hör på nyheterna att hemska saker händer fiskar någonstans, men det finns fortfarande tillräckligt att köpa affären, så vad är problemet? Men om du tänker på det en sekund så är detta omdöpandet djupt stört. Det är som att komma hem och finna att en seriemördare har dödat din familj och ersatt dem med slumpmässiga människor från gatan, och döpt om dem efter dina döda släktingar. Mördaren sitter där i ditt hem, flinar och instisterar på att allt är bra.

Vi behöver inte känna till varenda offer av denna kultur för att slå tillbaka (även om varje nytt offer jag hör talas om fyller mig med än mer ivrighet att göra det). Men vi kan inte förstå allvarligheten och brådskan i våran situation, inte heller formulera en lämplig respons, utan att först förstå åtminstone några av dessa kriser.

Industriella förehavanden som är giftiga eller oförenliga med liv

Global uppvärmning orsakas av utsläpp av växthusgaser från användandet av fossila bränslen, och av andra industriella aktiviteter och markförstörelse. Halten av metan i atmosfären har ökat med ungefär 250 procent från förindustriella nivåer. Den förindustriella halten av koldioxid var ungefär 280 miljondelar. 2005 var den 379 miljondelar. 2010, 392 miljondelar. FN:s klimatpanel uppskattar att den skulle kunna nå mellan 541 och 970 miljondelar till år 2100. Hursomhelst anser många forskare att nivåerna måste hållas under 350 miljondelar för att undvika "oåterkalleliga katastrofala effekter."

Klimatmodeller förutser en temperaturökning på mellan 2,4 till 6,4 grader celsius under detta århundrade. En medelökning av detta skulle vara illa nog, men ökningen kommer inte att vara jämnt utspridd. Istället kommer vissa regioner uppleva mindre ökningar, medan andra regioner
får erfara allvarliga ökningar på upp till 8 grader celsius. Det kommer också att variera från år till år, vissa år några grader varmare och andra år några grader kallare. Dessa samlade effekter kommer att än mer bidra till de potentiella ytterligheterna. Ovanliga extrema väderförhållanden, såsom större stormar, som i vanliga fall inträffar var tionde år kan komma att inträffa varje år. Katastrofala händelser som vanligtvis inträffar en gång på hundra år kan komma att inträffa var tionde år.

Effekterna från utsläppen försenas eftersom det tar tid för extravärmen som fångas upp av atmosfären att hopa sig. De effekter vi ser idag är orsakade av utsläpp från tiotals år sedan, och de utsläpp som sker idag kommer också att ta tiotals år på sig för att nå full effekt. Även om utsläppen upphörde genast, så skulle existerande gaser bidra till global uppvärmning och stigande havsnivåer i minst ett tusen år. Dessutom blir uppvärmningen självstärkande efter en viss punkt. När tundran smälter kommer frusen organisk materia att töa och släppa ifrån sig stora mängder växthusgaser. Drastiska klimatförändringar kommer drabba många liknande biomer, och gör att de släpper ut ännu mer koldioxid.

Prognoser är en sak, men paleontologer har sett samband med global uppvärmning i alla jordens tidigare massutdöenden. Det allvarligaste massutdöendet, kallat "Det Stora Utdöendet", inträffade för en kvarts miljard år sedan och utplånade 96 procent av allt marint liv och 70 procent av alla landlevande ryggradsdjur. Ett massivt utsläpp av metan från havsbotten har beskyllts. För närvarande har uppvärmning i Arktiska havet orsakat metan att bubbla upp i stora mängder. NASA säger att en brytpunkt som kommer att leda till "katastrofala effekter" kommer att nås vid 2017. Andra hävdar att en sådan brytpunkt - kanske en av flera - redan har passerats. För många arter och kulturer som redan utrotats eller är på väg att bli det har denna punkt givetvis redan passerats.

Global uppvärming är högst brådskande, men lömskare former av föroreningar som förgiftar planeten döljer sig under ytan. Forskare vid Cornell University beskyllde 40 procent av alla mänskliga dödsfall på vatten-, luft-, och jordföroreningar. När jag talar utifrån min erfarenhet som sjukvårdare - och mina personliga erfarenheter av att se vänner och närstående drabbas av cancer och liknande sjukdomar - kan jag intyga att dö genom förorening är ett synnerligen fasansfullt sätt att duka under på. Det är inte snabbt eller smärtfritt, utan en utdragen nedgång i långsam kvävning (i de fall orsakade av luftföroreningar), och sår, utslag och tumörer (i de andra). Detta är till och med värre än myten om naturens obarmhärtiga käftar, att bli uppäten av en björn eller tiger är snabbt och skonsamt jämfört med en flämtande, hackig död orsakad av en sotig lunga. Tänk också på antalet dödsfall. Varje år dör 57 miljoner människor av alla orsaker, vilket betyder 23 miljoner av dem dör av förorening. Det är 63 000 om dagen eller lika med tjugoen 11:e septemberattacker (den amerikanska 11:e september, inte den chilenska) varje dag.
Bördan av miljömördandet känns mest för de fattiga. I Kinas spirande städer, orsakar röken från kolbrännande kaminer 300 000 människors död varje år. Och det har länge varit ett känt faktum att föroreningsspyende industriella anläggningar och farliga avfallsplatser oftare placeras i områden som befolkas av färgade människor, snarare än på platser där fler vita människor bor.

Även om jordbruks- och reningsproblem orsakar avrinning och vattenförgifting, så är industrin den huvudsakliga syndaren. När industrin stannar av eller minskar, så sjunker föroreningsnivåerna genast. Ett strömavbrott 2003 orsakade ett sådant minskande av luftföroreningar. Tjugofyra timmar efter att strömavbrottet inträffade sjönk svaveldioxidnivåerna med 90 procent och ozonhalter i stratosfären med 50 procent.

Mer lömska typer av föroreningar är inte lika responsiva. Tåliga organiska föroreningar, gifter som lagras och magnifieras i kroppsfettet, har blivit globalt förekommande. Dessa föroreningar finns kvar i århundraden, och kan släppa ut mer gifiga biprodukter då de bryts ned. Denna kris kräver omedelbara åtgärder för att förhindra vidare ackumulation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar